Dialogues sur la foi
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009546
Nhà xuất bản: Editions Paulines
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 217
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích