Hạt giống Đức tin
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000297
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001846
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009687
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009840
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 3
NỘI DUNG 5
Một số tài liệu và chữ viết tắt 6
ĐỨC TIN  
1.Đức tin là gì? 7
2.Đức tin đến từ đâu? 7
3.Đức tin và lý lẽ 9
4.Đức tin là một lối sống 11
5.Đức tin là một hành trình thiêng liêng 12
PHẦN I: Ý NGHĨA NĂM ĐỨC TIN  
ĐỀ TÀI 1: SỐNG NĂM ĐỨC TIN  
1.Năm đức tin - câu trả lời cho những cơn khủng hoảng thời nay 14
2.Năm đức tin: cơ hội củng cố và đào sâu đức tin 17
3.Giáo hội Việt Nam sống năm đức tin 19
ĐỀ TÀI 2: VATICANO II VÀ NĂM ĐỨC TIN  
1.Công đồng chung 26
2.Công đồng Vaticanô II (1962-1965) 28
ĐỀ TÀI 3: GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO  
1.Danh từ "giáo lý" 36
2.Các sách giáo lý trong lịch sử Giáo hội 37
3.Sách giáo lý hiện nay 39
PHẦN II: ĐỨC TIN VÀ LỜI CHÚA  
ĐỀ TÀI 4: ĐỨC TIN CÔNG GIÁO  
1.Khái niệm về đức tin 47
2.Những đặc tính của đức tin 49
3.Hiệu quả của đức tin 50
4.Bổn phận đối với đức tin 51
5.Các tội nghịch với đức tin 53
ĐỀ TÀI 5: LỜI CHÚA ĐẨY VÀO CÁNH CỬA ĐỨC TIN   
1.Lời Chúa mở tung cánh cửa đức tin 60
2.Épphata, mở cõi lòng đức tin 62
3.Đức tin, dấn mình theo Đức Kitô (Mc 8,34) 64
PHẦN III: ĐỨC TIN VÀ PHỤNG VỤ  
ĐỀ TÀI 6: CỬ HÀNH ĐỨC TIN TRONG PHỤNG VỤ  
1.Phụng vụ diễn tả niềm tin sống động của Hội Thánh 70
2.Các bí tích củng cố và nuôi dưỡng đức tin 72
3.Kinh nguyện cá nhân và kinh nguyện của Hội Thánh 74
ĐỀ TÀI 7: THÁNH LỄ CHÓP ĐỈNH VÀ NGUỒN MẠCH ĐỜI SỐNG  
1.Ý nghĩa việc tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật 80
2.Cử hành và tham dự Thánh lễ cách ý thức, sống động, hiệu quả 84
PHẦN IV: ĐỨC TIN VÀ CUỘC SỐNG  
ĐỀ TÀI 8: SỐNG ĐỨC TIN HÔM NAY  
1.Thực trạng xã hội 91
2.Hiện tình đời sống đức tin 94
3.Những suy tư và viễn tượng đi tới cho đời sống đức tin của Giáo phận 95
ĐỀ TÀI 9: SỐNG ĐẠO LÀ TRUYỀN ĐẠO  
1.Truyền đạo là một đòi hỏi của căn tính Kitô hữu 102
2.Truyền đạo - dấu hiệu trưởng thành của đức tin 104
3.Truyền đạo - sứ vụ ưu tiên và cấp thiết hôm nay 104
4.Tân Phúc âm hóa 106
PHẦN V: CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN  
ĐỀ TÀI 10: ĐỨC MARIA MẪU GƯƠNG ĐỨC TIN  
1."Phúc cho Bà là kẻ đã tin" 113
2."Fiat/Fide/Amen" 116
3."Người công chính sống bởi đức tin" 119
ĐỀ TÀI 11: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - HOA TRÁI ƠN CỨU ĐỘ - CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN 124
1. Các Thánh Tử Đạo đã hiểu và sống triệt để đòi hỏi của người môn đệ Chúa Giêsu  
2. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã chứng tỏ rằng sự sống đích thật, sự sống đời đời chỉ tìm được nơi một mình Thiên Chúa 126
3.Các thánh tử đạo Việt Nam, hoa trái dồi dào của ơn cứu độ 127
KINH NĂM ĐỨC TIN 133
MỤC LỤC 135