Tôi biết tôi đã tin vào ai
Tác giả: Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc
Ký hiệu tác giả: BU-D
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003084
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 245
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 7
MỘT ĐỨC TIN TRƯỞNG THÀNH 11
A. Đức Tin Phép Rửa Là Đức Tin Ba Ngôi 12
B. Đức Tin Là Một Ân Sủng, Tin Là Một Hành Vi Nhân Linh 14
C. Đức Tin Là Một Nhân Đức Đối Thần 16
D. Đức Tin Và Lý Trí, Khoa Học Và Đức Tin 17
ĐỌC THÊM 20
1. Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2010 20
2. Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2011 25
3. Thư Mục Vụ Mùa Vọng 2012 31
4. Thư Mục Vụ Về Năm Đức Tin Và Mùa Vọng 2012 36
DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT 43
Bài 1: Thiên Chúa là Cha Toàn Năng 43
I. Có thể làm mọi sự hay quyền năng trên toàn thể thụ tạo 45
II. Bằng chứng cao nhất về sự toàn năng của Chúa Cha 46
III. Hoàn tất sự toàn năng của Chúa Cha 48
IV. Chúa Cha toàn năng làm cho ta tự do 49
Bài 2: Thiên Chúa sáng tạo nhờ lời và thần khí 51
I. Thiên Chúa sáng tạo bằng lời 52
II. Lời sáng tạo bằng thần khí 58
Bài 3: Mầu nhiệm Chúa Cha: Chúa Cha là nguồn suối tình yêu 61
I. Tình yêu khởi nguồn 61
II. Lịch sử cứu độ 64
Bài 4: Tình yêu Ba Ngôi : Yêu Nhau Là Thuộc Về Nhau 66
I. Chúa Cha yêu Chúa Con và thuộc về Chúa Con 66
II. Chúa Con thuộc về Chúa Cha 67
thuộc về Chúa Cha 68
ĐỌC THÊM 70
Bài 1: Mầu nhiệm Ba Ngôi nền tảng của thần học về gia đình 70
Bài 2: Nỗi khổ của Chúa Cha 75
Bài 3: Chúa Cha yêu thương chúng ta trước 85
Bài 4: Đến với Chúa Cha nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần 90
CHƯƠNG II: "TÔI TIN KÍNH MỘT CHÚA GIÊSU KITÔ, CON MỘT THIÊN CHÚA 97
Bài 1: Suy tư về mầu nhiệm nhập thể 97
I. Ý nghĩa 97
II. Suy tư về mầu nhiệm nhập thể 104
Cứu Độ duy nhất 109
I. Sự mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha 109
II. Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất 111
Bài 3: Cứu chuộc học theo sách Giáo Lý mới của Giáo Hội Công Giáo 117
I. Cái chết cứu chuộc của Đức Kitô trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa 117
II. Đức Kitô tự hiến cho Chúa Cha vì tội chúng ta 119
Bài 4: Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh 125
I. Phục sinh, nguồn gốc của việc loan báo Tin mừng Chúa Kitô 125
II. Phục Sinh là nguồn để hiểu màu nhiệm Đức Giêsu Kitô 126
không là thuần túy tưởng niệm Thầy Giêsu 127
IV. Phục sinh là biến cố siêu việt nhưng có thật 128
V. Ý nghĩa Kitô và Ba Ngôi của phục sinh 129
VI. Chiều kích hiện sinh và xã hội của biến cố Phục sinh 130
ĐỌC THÊM 132
Bài 1: Thánh Thể, Mầu nhiệm sự sáng 132
Bài 2: Cử hành Thánh Thể và tình yêu Ba Ngôi 142
Bài 3: Chúa ở gần ta trong bí tích Thánh Thể 142
Bài 4: Mẹ Maria và Bí tích Thánh Thể 154
SỰ SỐNG" 161
Bài 1: Thánh Thần của Cha và Con 161
I. Thánh Thần, tình yêu thần linh 161
II. Thánh Thần của Chúa Cha 163
III. Thánh Thần của Cha và Con 165
Bài 2: Chúa Thánh Thần và Giáo Hội 170
I. Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp thông, làm cho Giáo Hội được duy nhất 170
II. Chúa Thánh Thần là nguồn gốc sự thánh thiện của Giáo Hội 172
III. Chúa Thánh Thần là nguyên lý công giáo tính của Giáo Hội 175
IV. Chúa Thánh Thần gìn giữ Giáo Hội " Tông Truyền" 178
Bài 3: Chúa Thánh Thần trong đời sống bí tích 184
I. Chúa Thánh Thần và Phép rửa 184
II. Thánh Thần và bí tích Thêm sức 190
III. Thánh Thần và bí tích Giao Hòa 193
Bài 4: Hoạt động của Chúa Thánh Thần bao trùm toàn thể đời sống 198
Bài 5: Thánh Linh học trong sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo 206
ĐỌC THÊM 211
Bài 1: Chúa Thánh Thần và đời sống thuộc linh của Đức Mẹ 211
Bài 2: Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội 214
Bài 3: Thánh Linh học của Yves Congar trong bối cảnh hậu Công đồng 230
Bài 4: Thánh Linh học trong tông huấn "Giáo Hội tại Á Châu" 238