Làm sao đọc Phúc Âm mà không mất đức tin
Tác giả: Alberto Maggi
Ký hiệu tác giả: MA-A
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002578
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Khổ sách: 20
Số trang: 147
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006264
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Khổ sách: 20
Số trang: 147
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006265
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Khổ sách: 20
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007373
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Khổ sách: 20
Số trang: 147
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Chương 1: Thiên Chúa - Đấng Cứu Tinh Quyền Thế 8
Chương 2: Người được Chúa Giêsu thương mến 13
Chương 3: Điều mới lạ cho nhân loại 19
Chương 4: Lò thịt Thần linh 27
Chương 5: Bao nhiêu lần 34
Chương 6: Chúa Giêsu và Đức Thiên Chúa 43
Chương 7: Tính ưu việt của cô gái điếm 49
Chương 8: Anh em thân mến, hãy phạm tội 57
Chương 9: Thiên Chúa, người đứng ngoài lề xã hội 64
Chương 10: Phép lạ 70
Chương 11: Các chú lùn và các cô gái nhảy balê 76
Chương 12: Người giàu và bán hết 83
Chương 13: Quần xả lỏn của các tư tế 90
Chương 14: Ông thánh phạm thượng 96
Chương 15: Quỷ thần ma quái 103
Chương 16: Nhờ Chúa mà được vạ tuyệt thông 109
Chương 17: Thiên Chúa hút máu người 115
Chương 18: Quả tim người mẹ 122
Chương 19: Người đàn bà của Phúc âm 130
Chương 20: Hội đồng công tọa và hối lộ 137
Kết luận 145