Karl Barth: Parole de Dieu et existence humaine
Tác giả: Henri Bouillard
Ký hiệu tác giả: BO-H
DDC: 230.02 - Tổng hợp về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016440
Nhà xuất bản: Aubier
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 22
Số trang: 288
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích