Mariage route de sainteté
Tác giả: Robert Maistriaux
Ký hiệu tác giả: MA-R
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011064
Nhà xuất bản: Action Familiale, Casterman
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 20
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012088
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 17
Số trang: 238
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích