Cẩm nang sinh hoạt đạo đức gia đình
Tác giả: Lm. Đan Vinh
Ký hiệu tác giả: DA-V
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000959
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002916
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007286
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 250
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007291
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010912
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
PHẦN THỨ NHẤT: GIA ĐÌNH TÍN HỮU  
Lời nói đầu 11
CHƯƠNG I: GIA ĐÌNH TÍN HỮU LÀ GÌ? 15
I. Một cộng đoàn yêu thương 15
II. Một Hội thánh tại gia 17
III. Một cộng đoàn sống và chia sẻ Tin Mừng 18
CHƯƠNG II: GIA ĐÌNH VÀ ĐẠO HIẾU 21
I. Đức tin và đạo hiếu 21
II. Bổn phận con cái với cha mẹ 22
III. Quan hệ họ hàng hai bên 27
CHƯƠNG III: NHỮNG NGÀY LỄ GIA ĐÌNH 29
I. Các nghi lễ Gia tiên 29
II. Giờ kinh Giao thừa 30
III. Những nghi thức trong dịp cưới hỏi 30
CHƯƠNG IV: GIA ĐÌNH VỚI VIỆC THỜ PHƯỢNG 31
I. Về việc tôn thờ ảnh tượng 31
II. Về việc thiết lập bàn thờ Chúa 34
CHƯƠNG V: GIA ĐÌNH VÀ LỜI CHÚA 42
I. Lời Chúa là Lời yêu thương 42
II. Lời Chúa trong gia đình 49
III. Một số Lời Chúa trong giờ kinh tối 53
CHƯƠNG VI: GiỜ KINH TỐI GIA ĐÌNH 59
CHƯƠNG VII: GIA ĐÌNH VÀ GIÁO XỨ 64
I. Giáo xứ là một Hội thánh thu nhỏ 64
II. Bổn phận và quyền lợi của gia đình trong giáo xứ 66
III. Mục vụ ơn thiên triệu 68
CHƯƠNG VIII: MỘT SỐ THỦ TỤC TRONG GIÁO XỨ 71
I. Thủ tục gia nhập giáo xứ 71
II. Lập sổ gia đình công giáo 72
III. Thủ tục xin chịu các bí tích 73
IV. Thủ tục xin cử hành bí tích Hôn phối 73
CHƯƠNG IX: THỦ TỤC ĐẠO ĐỜI CỦA BÍ TÍCH HÔN PHỐI 74
CHƯƠNG X: MỤC VỤ BỆNH NHÂN VÀ AN TÁNG 86
I. Khi bệnh nhân gần chết 86
II. Việc an táng người quá cố 87
PHẦN THỨ HAI: TƯ LIỆU VÀ LỄ NGHI  
CHƯƠNG I: GIỜ KINH GIA ĐÌNH 91
I. Chuỗi Mân côi: Vui - Sáng - Thương - Mừng 91
II. Các kinh đọc thường đọc 100
III. Các bài hát thường dùng 108
IV. Tôn vương Thánh Tâm Chúa 129
V. Đường Thánh Giá gia đình 139
VI. Giờ kinh lúc giao thừa 145
CHƯƠNG II: NGHI THỨC RỬA TỘI 148
I. Nghi thức Bí tích Thánh Tẩy trẻ em 148
II. Nghi thức Khai tâm Kitô giáo cho người lớn 156
CHƯƠNG III: BT HÒA GIẢI VÀ NT TUYÊN TÍN 163
I. Bí tích Hòa Giải (Giải tội) 163
II. Nghi thức tuyên tín - Rước lễ trọng thể (Bao đồng) 169
CHƯƠNG IV: CÁC NGHI THỨC LÀM PHÉP 172
I. Làm phép Nước Thánh 172
II. Nghi thức làm phép Tượng Ảnh 174
III. Nghi thức làm phép nhà 175
CHƯƠNG V: NGHI THỨC HÔN NHÂN 179
I. Nghi thức cử hành Hôn nhân trong Nhà Thờ 179
II. Các Bài đọc trong Thánh lễ Hôn phối 196
III. Nghi lễ đính hôn 201
IV. Nghi lễ đón cô dâu về nhà chồng 204
CHƯƠNG VI: BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN 209
I. Nghi thức thông thường 209
II. Ban Bí tích Thêm Sức trong khi nguy tử 213
III. Nghi thức cho bệnh nhân Rước Lễ 214
IV. Chăm sóc bệnh nhân và giúp chết lành 216
CHƯƠNG VII: AN TÁNG 221
I. Nghi thức nhập quan 221
II. Nghi thức phát tang 224
III. Viếng xác 227
IV. Thánh Lễ tại gia 231
V. Động quan và di quan 234
VI. Hạ huyệt 236
VII. Hỏa táng 241
VIII. Tiếp nhận di cốt về gia đình 245
IX. Lễ Giỗ 248
PHỤ LỤC 251