Hướng dẫn sinh hoạt trong chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình
Tác giả: Lm. Phêrô Chu Quang Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: CH-M
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002145
Nhà xuất bản: Colombiere House
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 854
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I. NỀN TẢNG SINH HOẠT 15
NỘI QUY CHƯƠNG TRÌNH TTHNGĐ 17
Chương 1. Đoàn Sủng của CT/TTHNGĐ (Có tu sửa) 33
Chương 2. Duy trì và phát triển ơn thánh sau khi tham dự hoặc làm trợ nguyền trong 73
Chương 3. Mục đích và phương pháp chia sẻ trong CT/TTHNGĐ 99
Chương 4. Giữ kín đáo những chia sẻ của anh chị em 119
Chương 5. Ý nghĩa huy hiệu của chương trình 145
PHẦN II. LIÊN GIA, TỔ CHỨC VÀ HỘI HỌP 153
Chương 6: Thanh lập liên gia: dễ dàng và khó khăn, song nguyền hoạt động và song 155
Chương 7: Các mẫu họp liên gia 179
Chương 8: Cách thức tạo bầu khí tin cậy cởi mở trong chương trình 205
Chương 9: Nếp sống trong liên gia ngoài buổi họp 239
Chương 10: Trở ngại làm liên gia đi xuống và cách sửa chữa 267
Chương 11: Các nghi thức khi có thay đổi trong gia đình (I) 291
1. Tâm lý và nghi thức khi mang thai 294
2. Tâm lý và nghi thức khi vừa sinh 299
3. Tâm lý và NT khi con nhập trường 303
4. Tâm lý và NT khi con rời nhà 308
5. TL và NT khi con dọn ra ở riêng 312
6. Tâm lý và nghi thức khi nhà trống 312
7. Tâm lý và nghi thức khi tắt kinh 315
Chương 12: Các nghi thức khi có thay đổi trong gia đình (II) 323
8. Tâm lý và nghi thức khi son sẻ 323
9. Tâm lý và nghi thức khi bệnh hoạn 329
10. Tâm lý và nghi thức khi việc làm phát triển hoặc lụi bại 332
11. Nghi thức kỷ niệm thành hôn, lễ bạc, lễ vàng 336
12. Nghi thức khi về hữu, mừng thượng thọ, "Cưới vàng", v.v 340
13. Tang hiếu, giỗ cầu 345
Chương 13: Chủ đề và kinh thánh mẫu dùng trong các buổi họp (I) 349
PHẦN III. TỔ CHỨC SONG NGUYỀN 381
Chương 14: Mục đích và trở ngại khi họp song nguyền 383
Chương 15: Các mẫu họp song nguyền 407
Chương 16: Chủ đề và kinh thánh mẫu dùng trong các buổi họp (II) 439
PHẦN IV. BAN ĐIỀU HÀNH, CÁC KHÓA 473
MỤC I: *BAN ĐIỀU HÀNH,*TRƯỜNG NỘI DUNG,*BAN VẤN NGUYỀN Th.Tr 475
Chương 17: Ban điều hành, thành phần và nhiệm vụ 477
Chương 18: Họp ban điều hành, trường nội dung, ban vấn nguyền thường trực 495
MỤC II: TỔ CHỨC KHÓA 519
Chương 19a: Các loại khóa trong chương trình 521
Chương 19b: Khóa tu nguyền 537
Chương 20: Cách thức mời người dự khóa và đón tiếp tân song nguyền sau khóa 591
Chương 21a: Nội tâm trợ nguyền 603
Chương 21b: Chương trình giờ hoa thiêng khi trợ nguyền giúp khóa 617
PHẦN IV. CÁC SINH HOẠT ĐẶC BIỆT, CÁC NỘI DUNG MẪU 623
MỤC I. CÁC SINH HOẠT ĐẶC BIỆT 625
Chương 22: Các việc mục vụ nên làm để giữ vững gia đình và đoàn thể 627
Chương 23: Các sinh hoạt truyền giáo và xã hội trong chương trình 647
MỤC II: CÁC NỘI DUNG MẪU 671
Chương 24: Các mẫu chầu thánh thể trong nhà Bêtania 673
Chương 25: Tuyển tập hát ca song nguyền 723
Chương 26: Giải đáp thắc mắc 783
Tài liệu làm việc của khóa viên trong khóa căn bản 803
Giới thiệu chương trình 829
@ Tiếng Việt 830
@ Tiếng Anh 848
- Kinh Hôn Nhân và Gia Đình 852
- Kinh đoan nguyền phục vụ 853
- Tên 20 tác phẩm thuộc loại thủ bản 854
- Hình bìa 19 sách loại thủ bản 855
- Đôi hàng về linh mục sáng lập 874