The secret of staying in love
Phụ đề: Loving relationships through communication
Tác giả: John Powell, SJ
Ký hiệu tác giả: PO-J
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003711
Nhà xuất bản: Tobor
Năm xuất bản: 1974
Khổ sách: 21
Số trang: 167
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHAPTER ONE: The human condition: needs, options, addictions 1
CHAPTER TWO: Human needs and the experience of love 33
CHAPTER THREE: Love and communication 59
CHAPTER FOUR: About those emotions 83
CHAPTER FIVE: The daily bread of dialogue 107
CHAPTER SIX: Exercises in dialogue 133