Tình yêu và hôn nhân
Tác giả: Equipes Notre-Dame
Ký hiệu tác giả: DA-E
Dịch giả: Lm. Louis Nguyễn Anh Tuấn
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008963
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009122
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013939
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
     Thay lời dẫn 5
1.  Hoàn cảnh văn hóa hiện nay 5
2.  Kinh nghiệm tôn giáo bị đẩy lùi vào cõi riêng tư 6
3.  Hãy trả lại cho khái niệm “ngôi vị” nội dung đúng đắn 7
4.  Một nhân học thích ứng 8
     Giới thiệu 11
CHƯƠNG I: GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA CỦA TÍNH DỤC 15
1.  Thân xác của người nam và người nữ 16
2.  Đôi chuyện về tính dục 19
3.  Đặc tính nhân vị của tính dục 22
4.  Đàn ông, đàn bà: Sự khác biệt giới tính 24
5.  Tại sao khác nhau? 28
6.  Tính dục và tình yêu 30
 Phụ lục: Một cái nhìn lịch sử 35
CHƯƠNG II: THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI CÓ NAM CÓ NỮ 41
1.  Từ thuở ban đầu 42
2.  Bản chất của quan hệ lứa đôi 44
3.  ơn gọi của đôi bạn 47
4.  Tính dục là tốt nhưng mỏng manh 49
5.  Cần giải phóng và cứu chuộc tính dục 53
Phụ lục: Chúng ta đang viết nên một lịch sử mới 55
CHƯƠNG III: CÁC CHIỀU KÍCH CỦA TÌNH YÊU 59
1.  Lễ hội tình yêu 60
2.  Tình yêu, mọi thứ tình yêu đều đến từ Thiên Chúa 62
3.  Những tên gọi của tình yêu 64
4.  “Trái tim anh em đã chiếm mất rồi” 67
5.  Từ phải lòng đến yêu thương 73
Phụ lục: Thông giao - đối thoại 76
CHƯƠNG IV: HiỆP THÔNG TÌNH YÊU VIÊN MÃN 81
1.  Khám phá sự dị biệt và tha tính 82
2.  Khám phá sự tương đồng, bình đẳng, tương trợ 89
3.  Hiệp thông sự viên mãn của tình yêu 92
4.  Agàpe 96
5.  Đôi bạn hình ảnh của Thiên Chúa 99
Phụ lục I: vẫn nói về thông giao 103
Phụ lục II: Nguy hiểm của sự kết hợp tan hòa 107
CHƯƠNG V: TÌNH YÊU VỢ CHỒNG 111
1.  Một giao ước “trung thành mãi mãi” 112
2.  Tình vợ chồng 114
3.  Một tình yêu với dự phóng chung 118
4.  Một tình yêu trung thành và tự do 127
5.  Chiều kích xã hội 134
Phụ lục: Tình yêu hôn phu của đức giavê trong cựu ước 138
CHƯƠNG VI: ĐÔI BẠN VÀ ĐỊNH CHẾ HÔN NHÂN TRONG LỊCH SỬ 143
1.  Một cái nhìn bao quát 144
2.  Tình yêu không phải lúc nào cũng ở trung tâm của hôn nhân 147
3.  Từ gia đình phụ hệ đến gia đình hạt nhân 150
4.  Khủng hoảng về nhận thức và sống đời đôi bạn 154
5.  Những giá trị tìm thấy trong cuộc khủng hoảng 160
6.  Cho một thời kỳ chuyển tiếp 165
Phụ lục: Giá trị và những giới hạn của định chế 168
CHƯƠNG VII: HÔN NHÂN-BÍ TÍCH ƠN CỨU ĐỘ 173
1.  Tính bí tích và bí tích 174
2.  Nét mới mẻ của Kitô giáo 176
3.  Hôn nhân của các kitô hữu tiên khởi 186
4.  Lướt qua lịch sử 189
5.  Hôn nhân, bí tích ơn cứu độ trong Giáo hội của Đức Kitô 195
6.  Hôn nhân, kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa 206
7.  Một hành trình tìm kiếm dài lâu 211
CHƯƠNG VIII: TÌNH YÊU TẠO RA SỰ SỐNG 215
1.  Sự phong nhiêu và truyền sinh 216
2.  Sự phong nhiêu và truyền sinh trong Thánh Kinh 218
3.  Sống sự phong nhiêu nơi đời đôi bạn 225
4.  Chọn sự sống, những chọn lựa có tính tiên tri 229
5.  Những đặc tính của sự phong nhiêu của đời đôi bạn 234
6.  Làm cha mẹ có trách nhiệm 243
Phụ lục I: Cứu cánh của hôn nhân 257
Phụ lục II: Lựa chọn các phương thế điều hòa sinh sản 261
Phụ lục III: Sự ưu việt của lương tâm vì một đời sống luân lý 272
CHƯƠNG IX: ĐÔI BẠN GIỮA LÒNG XÃ HỘI 277
1.  Cám dỗ khép kín cõi lòng 278
2.  Kế hoạch của Thiên Chúa không phải là duy gia đình 285
3.  Lịch sử vượt trên đôi bạn 292
4.  Liên đới với lịch sử của mọi con người 296
5.  Kitô hữu trong thế giới 301
CHƯƠNG X: ĐÔI BẠN TRONG LÒNG GIÁO HỘI 309
1.  Giáo hội là bí tích của Đức Kitô 310
2.  Hội thánh là hiệp thông 317
3.  Hội thánh là phục vụ 321
4.  Đôi bạn là hội thánh 324
5.  Lời tiên tri cho nhau 328
6.  Tinh thần trách nhiệm chung 332
Phụ lục I: Cử hành bí tích 337
Phụ lục II: Mối tương quan giữa đôi vợ chồng và Giáo hội trong kinh nghiệm của các đôi bạn 343
CHƯƠNG XI: KHỦNG HOẢNG, XUNG ĐỘT VÀ NGUYÊN NHÂN PHÂN LY 353
1.  Sự mong manh của quan hệ vợ chồng 354
2.  Nỗi cô đơn của đôi bạn gia đình hạt nhân 356
3.  Xung khắc là không thể tránh được trong lịch sử của mọi đôi bạn 358
4.  Nguồn gốc và các lãnh vực xảy ra khủng hoảng 362
5.  Lường trước các cuộc khủng hoảng, đi qua khủng hoảng 382
Phụ lục I: Nền tảng phúc âm của sự trung thành triệt để  397
 Phụ lục II: Ly dị và tái hôn của những người kitô hữu 401
CHƯƠNG XII: HÀNH TRÌNH CỦA ĐÔI BẠN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG 405
1.  Đôi bạn hôm nay, đôi bạn ngày mai 407
2.  Một lịch sử trong mạng lưới các quan hệ gia đình 409
3.  Những giai đoạn của cuộc sống lứa đôi 412
Phụ lục I: Con cái ra riêng 449
Phụ lục II: Tuổi già không cô độc 452