Không lối thoát?
Phụ đề: Săn sóc mục vụ cho những người ly dị và tái hôn
Nguyên tác: No way out? Pastoral care of the divorced anh remarried
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008402
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010120
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 110
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015342
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 115
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: NHỮNG NGÕ THOÁT  
1. “Con biết con là một tội nhân thảm hại” 11
2. “Con biết rằng giờ phút này thế nào rồi cũng sẽ xảy đến” 13
3. “Con là một tội nhân. Con không thể tiếp tục nghe những lời ca tụng mình nữa” 15
4. Người đàn ông bất lực có ba bằng tiến sĩ và vị chuyên viên giáo luật thiển cận 16
5. “Tôi đã kinh nghiệm được Giáo hội đầy sức chữa trị” 17
6. “Giờ đây, tôi có thể nhắm mắt ra đi bình an” 18
7. Sự cứng cỏi về luân lý hay là những cơ cấu tàn nhẫn? 20
8. Một thách đố quyết liệt đặt ra cho Giáo hội 22
CHƯƠNG II: NHỮNG KIỂU THỨC CŨ VÀ MỚI: SUY NGHĨ LẠI VÀ CẢI CÁCH CÁC CƠ CẤU  
1. Luật và ân sủng hay ân sủng và luật? 29
2. Vai trò quyết định của nhận thức chúng ta về các Bí tích 36
3. Khảo sát các nền tảng nhân loại học 41
CHƯƠNG III: KỲ VỌNG NHÃN QUAN MỚI: LINH ĐẠO VÀ THỰC HÀNH OIKONOMIA  
1. Linh đạo oikonomia nghĩa là gì?  46
2. Việc áp dụng nhiệm cục vào giáo thuyết hôn nhân bất khả phân ly 48
3. Chúc phúc cho cuộc hôn nhân thứ hai theo ‘diện’ nhiệm cục 58
CHƯƠNG IV: LÀM SAO ĐỂ ĐẠT TỚI MỘT THỰC HÀNH DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC NHIỆM CỤC? 63
1. Tính ưu tiên của một linh đạo dựa trên nguyên tắc nhiệm cục 63
2. Tâm lý trị liệu trong tinh thần của linh đạo nhiệm cục 66
CHƯƠNG V: CẢI CÁCH LUẬT – NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN  
1. Vượt qua một chủ trương an toàn quá bất nhẫn trong thủ tục xác nhận hôn nhân bất thành hiệu của Giáo hội 71
2. Tôn trọng quyền kết hôn – một quyền căn bản của con người 74
3. Gánh nặng chứng cứ đặt trên vai ai? 76
CHƯƠNG VI: NGÀY NAY CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC ĐỂ CẢI CÁCH LUẬT?  
1. Rơi trở lại vào nghĩa nệ luật hay hối hả sấn tới một cách không đúng lúc? 79
2. Trong mọi trường hợp, chúng ta nên làm gì và nền kiềm chế không làm gì? 81
3. Những cố gắng trị liệu tâm lý nhằm mục đích hòa giải 83
4. Trong mức độ nào chúng ta nên khuyến khích việc áp dụng epikeia và trong mức độ nào chúng ta nên chịu đựng? 86
5. Epikeia trong liên hệ với việc công bố tính chất thành hiệu 90
6. Các giải pháp ở tòa trong 93
7. Những điều kiện cho việc xá giải phải cao đến mức nào? 96
8. Sự hòa giải sau biến cố đổ vỡ của một cuộc hôn nhân được bắt nguồn từ tình trạng cư xử đáng khiển trách 101
LỜI KẾT 106