Code familial
Tác giả: Many authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011445
Nhà xuất bản: Éditions spes
Khổ sách: 19
Số trang: 207
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích