Le mariage
Phụ đề: églises en dialogue
Tác giả: Many Authors
Ký hiệu tác giả: MANY
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012759
Nhà xuất bản: Maison Mame
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 18
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích