Pour L'homme
Tác giả: Mikel du Frenne
Ký hiệu tác giả: FR-M
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011497
Nhà xuất bản: Éditions du Seuil
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 18
Số trang: 251
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích