Questions Pratiques de droit et de morale sur le Mariage
Tác giả: F. Deshays
Ký hiệu tác giả: DES
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011482
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1898
Khổ sách: 21
Số trang: 455
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích