Gia đình tại Á Châu hướng đến một nền văn hóa của sự sống toàn vẹn
Phụ đề: Tài liệu đúc kết Đại hội lần thứ 8 của Liên HĐGM Á Châu
Nguyên tác: The Asian Family towards a Culture of Intergral Life
Tác giả: Liên HĐGM Á Châu
Ký hiệu tác giả: LIEN
Dịch giả: ĐCV Sao Biển Nha Trang
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013531
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Kinh cầu cho gia đình 7
Dẫn nhập 9
PHẦN I: NHỮNG THÁCH ĐỐ MỤC VỤ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH TẠI CHÂU Á 13
1. Những truyền thống và giá trị của gia đình 13
2. Những hình thái gia đình khác nhau 16
3. Tình trạng đói nghèo của nhiều gia đình tại Châu Á và việc toàn cầu hóa về kinh tế 18
a. Tình trạng nghèo đói của nhiều gia đình nông thôn 19
b. Tình trạng nghèo đói của những gia đình thành thị 20
c. Hiện tượng di dân tại Châu Á 21
4. Tình trạng không có ruộng đất và đánh mất vùng đất tổ tiên 24
6. Tính cách gia trưởng trong các gia đình và xã hội của Châu Á 29
7. Người phụ nữ và các trẻ em nữ 32
8. Giới trẻ trong gia đình 34
9. Lao động trẻ em 36
10. Sinh thái học 37
11. Chương trình dân số 37
12. Gia đình và HIV/AIDS 40
13. Gia đình giữa những xung đột 41
14. Những mối đe dọa của ngành di truyền - sinh học đối với sự sống 42
15. Gia đình và các Cộng đồng Giáo hội/ nhân loại cơ bản 45
16. Tóm kết 46
PHẦN II: SUY TƯ THẦN HỌC MỤC VỤ 49
A. Khuôn khổ và tiến trình suy tư 49
B. Một nền văn hóa của sự sống toàn diện 51
1. Giao ước tình yêu và sự sống, hiệp thông và liên đới 53
2. Đức Giêsu sự sống: Tình yêu chia sẻ, hiệp thông và liên đới 56
3. Đời sống Giao ước trong Thần Khí: Gia đình Thiên Chúa, Giáo hội 59
C. Gia đình: Cung thánh của Tình yêu và sự sống, của Giao ước và hiệp thông 62
1. Kinh nghiệm của Đức Giêsu về gia đình với Mẹ Maria và thánh Giuse 63
2. Hôn nhân: một Giao ước thánh giữa người nam và người nữ 66
3. Một Bí tích của Tình yêu Chúa Kitô 67
4. Tình yêu Giao ước trong Hôn nhân: thiên chức làm cha làm mẹ và con cái 70
5. Tương quan con người trong gia đình và trong Nước Thiên Chúa 72
D. Ơn gọi và sứ vụ: "Gia đình, hãy trở nên chính mình!" 74
1. Truyền giáo và việc toàn cầu hóa về kinh tế 79
2. Gia đình và toàn cầu hóa về văn hóa 81
3. Gia đình và các phương tiện truyền thông xã hội 85
4. Gia đình và sự biến đổi của xã hội 86
5. Gia đình và đối thoại liên tôn 89
6. Gia đình và cộng đoàn Giáo hội/ Nhân loại cơ bản 92
7. Gia đình với vai trò tiên tri 94
E. Linh đạo gia đình hướng đến một nền văn hóa của sự sống toàn vẹn 95
1. Linh đạo hiệp thông 96
2. Linh đạo làm Môn đệ và Con đường của những công việc bình thường 98
3. Đào tạo Lương tâm và Ân sủng của Bí tích Hôn phối 101
4. Cầu nguyện, Mầu nhiệm Vượt Qua và Bí tích Thánh Thể 103