Gia đình Kitô hữu, ngươi là ai?
Tác giả: Lm. Antôn Hà Văn Minh
Ký hiệu tác giả: HA-M
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006565
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007765
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010374
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010423
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012965
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2014
Khổ sách: 21
Số trang: 171
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 4
BÍ TÍCH HÔN NHÂN VÀ NHỮNG THÁCH ĐỐ TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY 7
1. Giá trị của Hôn nhân tự nhiên 9
2. Hôn nhân Kitô giáo mang tính Bí tích 13
3. Những thách đố hôm nay 18
3.1. Đối với cấu trúc Hôn nhâ 19
a, Thách đố về "kiểu mẫu" gia đình 19
b, Đời sống chung "thực dụng" 20
c, Kết hôn theo luật định chỉ là đồ trang sức 21
3.2. Đối với đặc tính đơn hôn và bất khả phân ly 22
3.3. Đối với mục đích hôn nhân 23
a, Thách đố về trách nhiệm của gia đình 23
b, Thách đố về sự sống 24
c, Thách đố về vai trò giáo dục của cha mẹ 26
4. Đi tìm một câu trả lời 27
a, Tái khám phá giá trị của Bí tích Hôn nhân 27
b, Tái khám phá giá trị tình dục trong hôn nhân 29
c, Xác định lại cấu trúc Hôn nhân và gia đình 31
d, Khám phá giá trị gia đình dưới nhãn quan Kitô giáo 32
e, Canh tân đời sống gia đình 35
TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TÌNH YÊU THIÊN CHÚA 42
1. Tình yêu là gì? 42
1.1. Tình yêu tự nhiên nơi các bạn trẻ 42
1.2. Tình yêu dưới ánh sáng Tin mừng 44
2.1. Thách đố về tình yêu trong thời đại hôm nay: Tự do luyến ái 47
2.2. Yêu như Chúa yêu 49
HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐOÀN NHÂN LOẠI 51
1. Hôn nhân, một sự ủy thác của Thiên Chúa 51
2. Hôn nhân bảo vệ phẩm giá của người nam và người nữ 53
3. Gia đình được xây dựng trên Hôn nhân 54
4. Lịch sử hôn ước Kitô giáo 55
5. Lời hứa trung thành như là lời đáp trả lời hứa của Thiên Chúa dành cho con người 58
SỰ THỦY CHUNG TRONG HÔN NHÂN YẾU TỐ CỦA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH 61
1. Những thách đố của mối dây chung thủy 62
1.1. Lối sống thực dụng 62
1.2. Chủ nghĩa khoái lạc 65
2. Sự thủy chung là nền tảng của đời sống hôn nhân gia đình 66
2.1. Đặc tính thủy chung trong đời sống hôn nhân bắt nguồn từ Thiên Chúa 67
2.2. Thanh luyện hành vi tính dục trong hôn nhân 70
THÁNH THỂ NGUỒN HIỆP THÔNG GIA ĐÌNH 78
1. Gia đình, cộng đoàn hiệp thông 78
2. Thánh Thể khuôn mẫu của sự hiệp thông gia đình 80
a, Thánh Thể kiến tạo nên một thân thể duy nhất 82
b, Thánh Thể, giao ước tình yêu 86
3. Gia đình sống Thánh Thể 90
GIA ĐÌNH: CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG BẤT KHẢ PHÂN LY 93
CHA MẸ GIÁO DỤC ĐỨC TIN CHO CON CÁI 105
1. Vai trò người chồng người cha trong gia đình 106
a, Cột trụ và là chỗ tựa nương của gia đình106 106
b, Người cha trao ban cho con cái cung cách sống 108
2. Vai trò của người mẹ trong gia đình 110
a, Mẹ: sức sống của con cái 113
b, Mẹ: Nhà truyền giáo không thể thay thế trong gia đình 116
GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO TRONG VIỆC PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC 124
1. Truyền thống văn hóa Việt Nam 125
2. Truyền thống văn hóa đang đối diện nhiều thách đố 126
3. Sự tương đồng của Giáo huấn Giáo Hội đối với truyền thống dân tộc 128
4. Những thực hành cụ thể 129
GIA ĐÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 135
1. Mối tương giao giữa gia đình và nhà trường bị gãy đổ 136
a, Về phía cha mẹ 137
b, Về phía nhà trường 138
2. Hậu quả 139
3. Trách nhiệm gia đình Kitô giáo trong việc kiến tạo lại mối tương giao này 140
GIÁO HUẤN CỦA THÁNH PHAOLÔ VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 144
1. Quan niệm của Phaolô về bạc sống hôn nhân 145
1.1. Hôn nhân là phương dược giúp tránh được "hiểm họa dâm ô" 145
1.2. Hôn nhân một bậc sống được chúc phúc 147
1.3. Hôn nhân là cấu trúc tình yêu theo mẫu mực tình yêu giữa Chúa Kitô và HT 147
1.4. Đặc tính bền vững và chế độ một vợ một chồng của cấu trúc hôn nhân 148
1.5. Đặc ân Phaolô 150
2. Mối tương quan của vợ chồng trong đời sống gia đình 151
2.1. Tương quan chồng - vợ 152
2.2. Tương quan vợ - chồng 153
2.3. Tương quan cha mẹ - con cái 154
GIA ĐÌNH TRONG CHIỀU KÍCH GIÁO HỘI HỌC 157
1. Mối tương quan phụ tử giữa Thiên Chúa và Giáo hội 158
2. Mối tương quan huynh đệ giữa các thành phần trong Giáo Hội 163