Chỉ nam chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình
Tác giả: Lm. Phêrô Chu Quang Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: CH-M
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008038
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 246
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008052
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 246
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nguyện tắt 2
Lời mở 7
PHẦN I: SINH HOẠT THƯỜNG XUYÊN 9
1. Kinh hôn nhân gia đình 11
2. Kinh đoannguyền phục vụ 12
3. Mười điều tâm niệm 13
4. Khuôn vàn thăng tiến 15
5. Họp liên gia, họp song nguyền 18
6. Kinh thánh và lời cầu nguyện trong các hoàn cảnh đặc biệt 22
7. Sinh hoạt liên gia 52
8. Khẩn thiết của tĩnh tâm và tu nguyền 549
9. Tự ý đòi cầu nguyện 58
10. Chăn gối trên căn bản Thần học Kinh thánh 65
PHẦN II: SINH HOẠT HÀNG NĂM, SINH HOẠT ĐẶC BIỆT, VIỆC TRONG HỘI THÁNH  75
1. Sinh hoạt hàng năm 79
2. Sinh hoạt đặc biệt 86
PHẦN III: SINH HOẠT ĐiỀU HÀNH 89
1. Tinh thần và tĩnh tâm của riêng BĐH 91
2. Các đề mục khi họp ban điều hành 94
3. Điều hành và linh nguyền 98
PHẦN IV: TỔ CHỨC KHOÁ 105
I. Nội tâm và các việc của khoá 107
II. Ba việc cần thiết  
1. Tĩnh tâm trợ nguyền trước khoá  107
2. Chầu Thánh Thể trong khoá 109
3. Ban hướng dẫn chầu Thánh Thể 110
III. Xin hoa thiêng các nơi: Viết hoa thiêng trước Thánh Thể và trong khoá 110
IV. Mẫu viết hoa thiêng sai/đúng 111
V. Kinh hoa thiêng, phát hoa thiêng 113
VI. Thệ hôn một đời "tông đồ song đôi" 116
1. Bài giảng thệ hôn tông đồ song đôi 116
2. Mời khoá viên lên thệ hôn tông đồ sông đôi 117
3. Nhận thệ hôn tông đồ song đôi và sai đi của Đấng Bản Quyền 118
4. Lời nguyện và làm phép nhẫn tông đồ song đôi 119
5. Lời nguyện giáo dân "tạ ơn, ngợi khen" 120
VII. Tiệc mừng Cana  
1. Hát nụ hồng, tán tụng hồng ân 121
2. Kinh thánh, kinh Cana dâng Mẹ 122
3. Giới thiệu, lời nguyện hợp nhất 124
4. Chụo hình chuốc rượu  126
5. Nghi thức chia tay 127
PHẦN V: TRƯỜNG NỘI DUNG 133
I. Việc diễn giải  137
1. Điều cần ý thức, đặc biệt 20 phút Kinh thánh  137
2. Việc làm khi soạn và tâọ diễn giải  139
II. Việc mời tự nói  
1. Khoá viên nói, không phải người mời nói 146
2. Cách thể thức khoá viên dễ xả cõi lòng 147
3. Áp dụng những việc làm quen thuộc  148
4. Cặp phụ tá mời tự nói và cách ứng xử khi xảy bất ngờ 148
PHẦN VI: NHÀ BÊTANIA - CHẦU THÁNH THỂ 153
1. Nơi chính của trợ nguyền là nhà Bêtania 156
2. Bầu khí nhà Bêtania 158
3. Ban hướng dẫn chầu Thánh Thể 159
4. Các mẫu chầu Thánh Thể 159
PHẦN VII: THÁNH CA - TANG LỄ 187
1. Thánh ca thông dụng 189
2. Tang lễ 209
PHỤ BẢN 227
Giới thiệu chương trình TTHNGĐ 228
Giới thiệu 30 sách 242
Tác giả 246