Hành trình dự tòng cho đời sống hôn nhân
Phụ đề: Hướng dẫn mục vụ cho các Giáo hội địa phương
Tác giả: Thánh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống
Ký hiệu tác giả: THA
Dịch giả: Lm. Agustino Nguyễn Văn Dụ
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014985
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015006
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015688
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015689
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015855
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 135
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu của Đức Thánh Cha Phanxicô  1
Lời mở 9
I. Chỉ dẫn chung 13
II. Đề xuất cụ thể 25 
Cách thế 27
Các giai đoạn 33 
Hai điều cần làm rõ 34
 A. Giai đoạn tiền dự tòng: chuẩn bị từ xa 37
B. Giai đoạn trung gian: tiếp nhận ứng viên 46
C. Giai đoạn dự tòng 59
Giai đoạn thứ nhất: chuẩn bị gần  60
Giai đoạn thứ hai: chuẩn bị liền trước khi cử hành hôn lễ 79 
Giai đoạn thứ ba: Đồng hành trong những năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân 91
Kết luận 127
Mục lục 135