Cẩm nang xây dựng hạnh phúc gia đình
Tác giả: Cao Đình Trị, Mai Như Ba, Trần Thị Thanh Mai
Ký hiệu tác giả: CA-T
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002159
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 20
Số trang: 422
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích