Le mariage
Tác giả: Hans F. K. Gunther
Ký hiệu tác giả: GU-F
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011697
Nhà xuất bản: Payot
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 23
Số trang: 255
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích