Afin de vivre dans un acte de parfait amour
Phụ đề: Élévations sur l'acte d'offrande de sainte thérèse de l'enfant Jésus
Tác giả: Dom Eugene Vandeur
Ký hiệu tác giả: VA-D
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011639
Nhà xuất bản: Notre Dame
Khổ sách: 16
Số trang: 129
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích