Hôn nhân Công giáo
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Hữu Triết
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014950
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 123
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích