Maternité
Tác giả: Pierre Dufoyer
Ký hiệu tác giả: DU-P
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012067
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1945
Khổ sách: 19
Số trang: 195
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích