Chuẩn bị vào đời sống hôn nhân và gia đình
Tác giả: Lm. Antôn Nguyễn Mạnh Đồng
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007075
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013373
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014278
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
BÀI 1. CHUẨN BỊ VÀO ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 13
I. Những lý do đòi phải quan tâm đặc biệt đến việc chuẩn bị vào đời sống 13
nhân vào gia đình 13
II. Chương trình giúp chuẩn bị vào đời sống hôn nhân và gia đình 14
III. Nội dung chương trình chuẩn bị 16
IV. Để việc học hỏi mang lại kợi ịch thiết thực 17
BÀI 2. SỐNG THỜI KỲ ĐÍNH HÔN 19
I. Ý nghĩa của đính hôn hay hứa hôn 19
II. Lý do phải đính hôn rồi mới thành hôn 20
III. Những việc phải làm trong thời đính hôn 20
Nếu mộng không thành thì sao? 21
BÀI 3. Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO 24
I. Quan niệm của xã hội thời nay về hôn nhân và gia đình 24
II. Tìm đâu ra sự thật trọn vẹn về hôn nhân và gia đình? 25
III. Ý nghĩa và tầm quan trọng đích thực của hôn nhân và gia đình 26
IV. Mục đích thực sự của hôn nhân và gia đình Kitô giáo 28
V. Phải có thái độ nào khi biết được thực sự thật về hôn nhân và gia đìn 29
BÀI 4. Ý NGHĨA VÀ ĐÒI HỎI CỦA TÌNH YÊU VỢ CHỒNG 33
I. Tình yêu là gì? 33
II. Muốn hiểu tình yêu đích thực phải tìm ở đâu? 34
III. Ý nghĩa đích thực của tình yêu vợ chồng Kitô giáo 35
IV. Những đòi hỏi của tình yêu vợ chồng Kitô giáo 36
BÀI 5. TÍNH DỤC LÀ THÀNH PHẦN CỐT YẾU CỦA TÌNH YÊU 40
I. Những thái độ và quan niệm về giới tính, tính dục, tình dục 40
II. Cần nắm vững ý nghĩa của các từ; giới tính, tính dục, tình dục 42
III. Những đặc điểm, tính cách, năng lực của mỗi giới nam và nữ 44
IV. Nguyện vọng của mỗi giới đối với nhau 46
V. Vận dụng giới tính để phục vụ tình yêu 46
Cầu hỏi - Gợi ý suy nghĩ - Cầu nguyện 0
BÀI 6. TÌNH DỤC PHỤC VỤ CHO TÌNH YÊU VỢ CHỒNG VÀ GIA ĐINH 52
I. Vai trò quan trọng của tình dục trong tình yêu vợ chồng 52
II. Giá trị của các hành vi tình dục trong tình yêu vợ chồng 54
III. Chức năng của bộ phận sinh dục trong tình yêu vợ chồng 55
IV. Vận dụng tình dục phục vụ tình yêu vợ chồng và hạnh phúc gia đình 57
BÀI 7. GIÁO HỘI BẢO VỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 61
I. Giáo hội đã làm gì để bảo vệ hôn nhân và gia đình? 61
II. Giáo hội bảo vệ sự tự do của vợ chồng trong hôn nhân 63
III. Giáo hội bảo vệ đời sống tình dục và sức khỏe của con cái 65
IV. Giáo hội bảo vệ tình yêu chung thủy và đức tin Kitô giáo 66
Câu hỏi - Gợi ý suy nghĩ - Cầu nguyện 70
BÀI 8. Ý NGHĨA CÁC THỦ TỤC VÀ NGHI LỄ HÔN PHỐI 71
I. Tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình trong xã hội và Giáo hội 71
II. Những thủ rục và nghi lễ theo truyền thống Việt Nam 73
III. Những thủ tục và nghi lễ theo Giáo Hội 74
IV. Cử hành Bí Tích hôn phối 76
Câu hỏi - Gợi ý - Cầu nguyện 78
BÀI 9. BỔN PHẬN CỦA GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO 80
I. Gia đình kitô giáo, là giáo hội tại gia, có bổn phận như giáo hội 80
II. Bổn phận của gia đình Kitô giáo 82
III. Sống đức khiết tịnh 82
IV. Đề phòng các tội phạm đến đức khiết tịnh và hôn nhân 83
BÀI 10 BỔN PHẬN I: XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG NHỮNG CON NGƯỜI (NGÔI VỊ) 89
I. Từ tình yêu đến hiệp thông, đến cộng đồng những con người (ngôi vị) 89
II. Ý nghĩa của cộng đồng những con người (ngôi vị) trong gia đình 90
III. Những đặc điểm của cộng đồng những con người (ngôi vị) trong gia đình 92
IV. Để chu toàn bổn phận xây dựng gia đình thành cộng đồng những con người 94
BÀI 11. XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐỒNG SỐNG CHUNG VÀ YÊU THƯƠNG NHAU THÂN MẬT(BỔN I) 100
I. Sống thân mật như vợ và chồng 100
II. Việc chăn gối như là một nghệ thuật 102
III. Để thực hiện việc chăn gối một cách có nghệ thuật 103
IV. Điều hòa việc chăn gối 104
BÀI 12 BỔN PHẬN II: PHỤC VỤ SỰ SỐNG CON NGƯỜI 108
I. Sự sống con người đang bị đe dọa 108
II. Giáo hội đề cao ý nghĩa và giá trị của sự sống con người 110
III. Giáo hội giúp chúng ta hiểu ý nghĩa và giá trị của sự sống 111
IV. Vợ chồng phục vụ sự sống con người 112
V. Giáo huấn rõ ràng và dứt khoát của Giáo hội về phá thai 113
BÀI 13. SINH SẢN CÓ TRÁCH NHIỆM (BỔN PHẬN II) 119
I. Những thái độ và lập trường khác nhau về sinh sản 119
II. Lập trường của Giáo hội là sinh sản có trách nhiệm 121
III. Sinh sản có trách nhiệm là gì? Và lý do là gì? 123
IV. Phương pháp giúp sinh sản có trách nhiệm 123
BÀI 14. GIÁO DỤC CON CÁI (BỔN PHÂN II) 129
I. Cha mẹ có vai trò thế nào trong việc giáo dục con cái? 129
II. Cha mẹ phải lấy tình phụ tử và mẫu tử để giáo dục côn cái 130
III. Giáo dục phải nhắm đến những điểm chính yếu 131
IV. Cha mẹ dạy con cái biết sống đạo hiếu theo văn hóa Việt Nam 132
BÀI 15. BỔN PHẬN III VÀ IV: PHỤC VỤ XÃ HỘI VÀ GIÁO HỘI 136
I. Tình cảnh gia đình trong xã hội ngày nay 136
II. Tại sao gia đình Kitô giáo phải tham dự vào việc phát triển xã hội 137
III. Gia đình Kitô giáo tham dự vào việc phát triển xã hội bằng cách nào? 138
IV. Tại sao gia đình Kitô giáo phải tham dự vào sống và sứ mạng Giáo hội 139
V. Gia đình Kitô giáo tham dự vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội 140
VI. Gia đình Kitô giáo tham sự vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội 140
BÀI 16. LINH ĐẠO HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 146
I. Ơn gọi nên thánh trong đời sống hôn nhân và gia đình 146
II. Linh đạo hôn nhân và gia đình nghĩa là gì 147
III. Linh đạo hôn nhân và gia đình cốt tại những gì? 148
IV. Vợ chồng sống theo linh đạo hôn nhân và gia đình 149