Pour vous époux et fiancés!
Phụ đề: Un livre sur le Mariage
Tác giả: L. Honoré, S.j
Ký hiệu tác giả: HON
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011461
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1933
Khổ sách: 18
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích