Cẩm nang hạnh phúc gia đình Kitô giáo
Phụ đề: Mục vụ hôn nhân và gia đình
Tác giả: D. Wahrheit
Ký hiệu tác giả: WA-D
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000753
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001255
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004778
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 220
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I.TÂM LÝ VỢ CHỒNG TRẺ  
1. Những khác biệt nơi người vợ 5
2. Người chồng muốn được làm đàn ông 11
3. Hiểu và cảm thông với vợ 16
4. Hiểu và cảm thông với chồng 21
5. Nhìn nhận sự bình đẳng của vợ 26
6. Cần hiểu chồng hơn nữa 31
7. Kiên nhẫn tìm hiểu thêm về vợ mình 36
8. Làm mẹ nhưng vẫn tiếp tục làm vợ 41
9. Coi vợ như người bạn đường 45
10. Cần cảm thông và nâng đỡ chồng hơn nữa 50
11. Những khác biệt của vợ là bổ túc cần thiết cho chồng 55
12. Sống tốt mối tương quan với chông là tự hoàn hảo hóa bản thân 59
13. Nghệ thuật làm chồng 64
14. Bí quyết để giữ chồng 68
15. Cư xử với vợ như một người chồng tốt 73
16. Bí quyết chinh phục chồng 77
17. Địa vị của người chồng trong gia đình 81
18. Giữ cho tình yêu luôn tươi thắm 85
19. Nuôi dưỡng và phát triển tình yêu 90
20. Vai trò chủ động của người vợ trong hạnh phúc hôn nhân 93
21. Khi thử thách chớm nở, hãy nhớ lời thề chung thủy? 98
22. Nguyên nhân khủng hoảng: chưa đủ trưởng thành 103
23. Khủng hoảng cần cho trưởng thành 108
24. Nguyên tắc hòa hợp và bổ túc 112
25. Thử thách của ghen tương 117
26. Vượt qua khủng hoảng bằng cảm thông 122
II. LINH ĐẠO ĐỜI HÔN NHÂN  
1. Một nền tu đức cho bậc hôn nhân 127
2. Yêu nhau: đường nên thánh của đôi vợ chồng 131
3. Ơn gọi nên thánh của bậc hôn nhân 135
4. Đức khiết tịnh của bậc hôn nhân 140
5. Đức khó nghèo trong bậc hôn nhân 144
6. Đức vâng phục giữa vợ chồng 149
7. Sự cao trọng của đời sống vợ chồng 152
8. Mục đích hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa 156
9. Ý nghĩa của bí tích Hôn phối 161
10. Con đường khổ chế và thần nghiệm của bậc hôn nhân 165