Tình yêu hôn nhân
Tác giả: Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Ký hiệu tác giả: NG-V
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014604
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 19
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 7
HÔN NHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA 8
Ý nghĩa và mục đích của hôn nhân 8
HÔN NHÂN THEO TINH THẦN VÀ LỀ LUẬT CỦA HỘI THÁNH 10
Sự tự do 10
Khả năng tính dục 10
Tình yêu chung thủy 12
Đức tin 13
Một số quy định có tính cách pháp luật để bảo vệ hôn nhân 13
Những trường hợp được miễn chuẩn 15
TÌNH YÊU LÀ NHÂN CỦA HẠNH PHÚC 16
Tình yêu là điều tiên quyết 16
Đặc tính của tình yêu 18
HIỂU NHAU ĐỂ YÊU NHAU NHIỀU HƠN 21
Tự biết mình  
Tìm hiểu bạn mình 22
Tập quen đối thoại 22
YÊU NHAU LÀ CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT 24
Luật ưu tiên 25
Luật phân cách 27
Luật thính giác 28
Luật chi tiết 30
Luật bất đồng cảm 31
TÌNH YÊU THÂN MẬT 32
Một sinh hoạt có ý nghĩa 32
Một nghệ thuật 33
Cần phải hiểu biết 34
KIẾN THỨC TÌNH DỤC 36
Hình dáng người nam 36
Hình dáng người nữ 39
TÌNH YÊU PHONG PHÚ VÀ TRÁCH NHIỆM 41
Con cái 41
Điều hòa sinh sản ( kế hoạch gia đình) 43
Hiểu biết 43
Thực hiện 43
Hiếm muộn 48
GIÁO DỤC CON CÁI 51
Sơ lược tâm lý trẻ em 51
TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC 55
NỘI DUNG GIÁO DỤC 56
ĐỂ GIÁO DỤC THÀNH CÔNG 60
GIA ĐÌNH TÔNG ĐỒ 66
GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI 70
PHẨM CHẤT ĐÔI BẠN VÀ NHÂN ĐỨC PHẢI TẬP LUYỆN 72
NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TẾ TRONG SINH HOẠT GIA ĐÌNH 74
Cử hành hôn lễ 74
KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH 76
TIỀN BẠC 79
SỐNG VỚI HỌ HÀNG 83
ĐÓNG CỬA DẠY NHAU 86
KHÁCH KHỨA BẠN BÈ 87
GIA CHÁNH 89
TRANG ĐIỂM 90
MỤC LỤC PHẦN BÀI HỌC TÓM LƯỢC  
I. HÔN NHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA 94
Bài 1: Ý nghĩa của hôn nhân 95
Bài 2: Mục đích của hôn nhân 96
Bài 3: Hôn nhân là bí tích 97
II. Hôn nhân theo tinh thần và hướng dẫn của Hội Thánh 99
Bài 4: Sự tự do 102
Bài 5: Khả năng tính dục 103
Bài 6: Tình yêu chung thủy 104
Bài 7: Đời sống đức tin 105
Bài 8: Một số qui định có tính cách pháp lý để bảo vệ hôn nhân 106
III. Tình yêu là yếu tố quan trọng đem lại hạnh phúc 109
Bài 9: Tình yêu là nhân của hạnh phúc 111
Bài 10: Hiểu nhau để yêu nhau hơn 113
IV. TÌNH YÊU THÂN MẬT VỢ CHỒNG 115
Bài 11: Vợ chồng nên một 117
Bài 12: Luân lý tính dục 118
Bài 13: Kế hoạch Gia đình 119
V. TRÁCH NHIỆM CHA MẸ 121
Bài 14: Trách nhiệm giáo dục 123
Bài 15: Giáo dục những gì? 124
Bài 16: Để giáo dục thành công 126
Bài 17: Gia đình tông đồ 128
Bài 18: Gia đình và xã hội 130
Bài 19: Sống ơn gọi Hôn nhân 131
PHỤ TRƯƠNG 133
Thánh lễ Hôn Phối 135
Nghi thức Gia Tiên 142
Tại Nhà Gái 142
Tại Nhà Trai 143
Lời kinh của gia đình 146
AIDS căn bệnh tình dục 147
Mục lục 151