Vợ chồng căng thẳng làm sao hòa hợp?
Tác giả: Lm. Phêrô Chu Quang Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: CH-M
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002571
Nhà xuất bản: Colombiere House
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 804
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CĂNG THẲNG DO MÌNH GÂY RA 13
Chương 1. Giao Động Nửa Đời 15
Chương 2. Ai làm tôi vui hay buồn 47
Chương 3. Thêm vui nhờ nhận bất toàn 85
Chương 4. Nhận mình có phần chìm ẩn là cách giúp mau hòa hợp 111
Chương 5. Căng thẳng từ cha mẹ tới bạn đời 143
Chương 6. Cẳng thẳng vì muốn được ngay 173
Chương 7. Không ai chịu trách nhiệm, nên vợ chồng căng thẳng 203
Chương 8. Vợ chồng căng thẳng vì cố chấp, kênh kiệu, giận lâu 235
Chương 9. Mười cách để vợ chồng sống vui, bớt căng thẳng 267
Chương 10. Hình dáng bên ngoài: Coi mặt mà đặt hình dong 299
Chương 11. Vợ chồng "Hầu" nhau? 329
PHẦN II: CĂNG THẲNG DO HAI VỢ CHỒNG 359
Chương 12. Làm thế nào để vợ chồng cái nhau mà yêu nhau? 361
Chương 13. Chín cách bớt cãi nhau vì quá khứ 393
Chương 14. Năm cách bực tức mà không hại 425
Chương 15. Cách giúp dễ tha thứ, giải hòa 455
Chương 16. Cười giữa vợ chồng? 487
Chương 17. Trở ngại thông cảm, và tám cách giúp dễ thông cảm 513
Chương 18. Sưởi ấm chăn gối lạnh lùng 539
Chương 19. Làm gì để chăn gối nồng nàn, thánh thiện 573
Chương 20. Căng thẳng vì bên vợ bên chồng 611
Chương 21. Vợ chồng căng thẳng về con cháu 645
Chương 22. Cần tiền nhưng tiền 677
Chương 23. Niềm tin giúp vợ chồng vui hay buồn ? 709
Chương 24. Ngoại tình: Làm sao hàn gắn? 737
Bằng Việt Ngữ 768
Bằng Anh Ngữ 772
Kinh Hôn Nhân Gia Đình 778
Kinh Đoan Nguyền Phục Vụ 779
24 Tác Phẩm Cùng Tác Giả 780