Discours de mariage
Tác giả: M. A. Couturier
Ký hiệu tác giả: CO-M
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011031
Nhà xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 19
Số trang: 153
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích