Một nam một nữ
Phụ đề: Chỉ nam bảo vệ Hôn nhân Công giáo
Tác giả: Dale O'Leary
Ký hiệu tác giả: OL-D
Dịch giả: Antôn Uông Đại Bằng
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013084
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 22
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013093
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 22
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013226
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 22
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013927
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 22
Số trang: 354
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
PHẦN I: CÁC CHÍNH SÁCH VỀ GIỚI TÍNH VÀ HÔN NHÂN  
Chương 1: Đấu tranh chính trị về định nghĩa của hôn nhân 20
Chương 2: Ý thức hệ Cánh tả về Giới tính 34
Chương 3: Cuộc tranh luận về đồng tính luyến ái 64
PHẦN II: HIỂU THẾ NÀO VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI  
Chương 4: Sự luyến ái tính dục phát triển như thế nào? 98
Chương 5: Đồng tính luyến ái nơi nam giới 108
Chương 6: Đồng tính luyến ái nơi nữ giới 132
Chương 7: Điều trị đồng tính luyến ái và sự thay đổi 146
PHẦN III: HÔN NHÂN VÀ NHỮNG MỐI QUAN HỆ THÂN THIẾT  
Chương 8: Định nghĩa và mục đích của hôn nhân 166
Chương 9: Tại sao định nghĩa lại hôn nhân sẽ gây tổn hại cho những người ĐTLA? 178
Chương 10: Tại sao định nghĩa lại hôn nhân sẽ gây tổn hại cho xã hội? 204
PHẦN IV: HẬU QUẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM  
Chương 11: Cha mẹ đồng tính đặt trẻ em vào cảnh lâm nguy 226
Chương 12: Những điều dối trá tai hại: chính trị hóa công cuộc nghiên cứu 262
PHẦN V: BÊN KIA CHUYỆN HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH  
Chương 13: Hôn nhân đồng tính và con dốc trơn trượt 277
Chương 14: Mối đe dọa đối với tự do tôn giáo 290
Chương 15: Mối đe dọa đối với các trường công lập 304
Kết luận: Cần phải làm gì? 323