Pour toi, Fiancé et Jeune Mari
Tác giả: Pierre Dufoyer
Ký hiệu tác giả: DU-P
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012055
Nhà xuất bản: Troisième
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 18
Số trang: 190
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích