Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với tình yêu
Phụ đề: Hướng dẫn suy tư và đối thoại để chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và gia đình
Tác giả: Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ
Ký hiệu tác giả: NG-D
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014447
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích