Cảm thông để vơi đau khổ
Phụ đề: Tâm lý thực nghiệm
Tác giả: Lm. Phêrô Chu Quang Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: CH-M
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000383
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: NỀN TẢNG VÀ ĐIỀU KIỆN CẢM THÔNG  
Chương 1: Không yêu 13
Chương 2: Có yêu 31
Chương 3: Yêu mãi đến cùng 49
Chương 4: Trách nhiệm yêu mãi 67
Chương 5: Bí quyết yêu mãi 89
PHẦN II: NGHỆ THUẬT CẢM THÔNG  
Chương 6: Hiểu và yêu 115
Chương 7: Tìm hiểu thứ tự sinh trưởng 131
Chương 8: Tìm hiểu giáo dục đã qua 151
Chương 9: Tìm hiểu khung cảnh việc làm 175
Chương 10: Tìm hiểu người hay tiếp xúc 199
Chương 11: Tìm hiểu sách vở, niềm tin 221