La chasteté du mariage
Tác giả: Raoul Plus, SJ
Ký hiệu tác giả: PL-R
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011442
Nhà xuất bản: Éditions spes
Năm xuất bản: 1948
Khổ sách: 19
Số trang: 121
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích