Hôn nhân Kitô giáo
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh
Ký hiệu tác giả: NG-T
Dịch giả: Lm. Phêrô Mai Văn Hùng, OP
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005205
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013470
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 8
a. Quan niệm hôn nhân trước thế kỷ XIX 8
a. Bước biến chuyển vào thế kỷ XIX 11
c. Quan niệm hiện tại về hôn nhâ 17
d. Dự kiến các bài về hôn nhân và gia đình 21
Bài I: THIÊN CHÚA NGHĨ THẾ NÀO VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 22
CỰC ƯỚC  
I. Đời đôi bạn theo tập tục dân Chúa xưa 22
a. Kết hôn để sinh con 23
b. Kết hôn vì yêu nhau 25
c. Hôn nhân một vợ, một chồng 27 
d. Ở với nhau mãn đời 27 
II. Hôn nhân theo pháp chết luật Môsê 28
a. Bất khả phân ly 28 
b. Phải một vợ một chồng 28 
c. Quí trọng con cái 29 
d. Tình nghĩa vợ chống thế nào? 29 
III. Thiên Chúa thanh hiến hôn nhân tự nhiên 30
a. Vợ chồng yêu nhau là đúng ý Chúa 31 
b. Tình nghĩa vợ chống là biểu tượng giữa tình yêu Thiên Chúa và lời người 34 
c. Chính tình Chúa đối với loài người là mẫu gương cho đôi bạn 37 
TÂN ƯỚC 40
I. Chúa Kitô nghĩ về hôn nhân 40
a. Xét chung 40 
b. Vấn đề ly dị 42
II. Thánh Phaolô nghĩ gì về hôn nhân gia đình 49
a. Quyền kết hôn 49
b. Quyền lợi và bổn  phận của đôi bạn 49 
c. Bất khả phân ly 50 
d. Hôn nhân nửa đạo, nửa lương 50
e. Hôn nhân hình ảnh kết hợp giữa Chúa Kitô và hội thánh 51 
g. Gai đình tín hữu 53
 Bài II: CÁC GIÁO PHỤ VÀ HÔN NHÂN 55 
 I. Ba nhận định tổng quát 55
 II. Giá trị và mục đích của hôn nhân 57 
a. Hai thế kỷ đầu  57 
b. Thế kỷ III  57 
c. Thế kỷ IV 60 
d. Thánh Augustinô 62 
III. Hôn nhân phải bất khả phân ly 64
a. Ba thế kỷ đầu  64 
b. Thế kỷ thứ IV và thứ V 65 
c. Thế kỷ VI 66 
IV. Hôn nhân phải một vợ một chồng 68 
V. Có được tái hôn không? 68 
VI. Hôn nhân Kitô giáo là một bí tích 69 
Bài III: GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI  71 
I. Giáo huấn thuộc kinh viện 71 
a. Cái gì làm cho hôn nhân thành sự  72 
b. Đâu là mục đích của hôn nhân 73 
c. Hôn nhân Kitô giáo là một bí tích 75 
II. Công đồng Trentô với hôn nhân 77
a. Lập trường của phong trào cải cách 77 
b. Giáo lý của Công đồng Trentô 78 
III. Công đồng Vatican với hôn nhân 80 
a. Đâu là chủ đích của các văn kiện về hôn nhân 80 
b. Nội dung văn kiện 81 
Bài IV: TỔNG LUẬN VỀ ĐỜI HÔN NHÂN 89
I. Những thuật ngữ cần thiết 89 
a. Xét về ngôn ngữ 89 
b.Xét về thực tại 90 
c. Giáo về giáo luật 91 
II. Nam nữ, họa ảnh giống Thiên Chúa  92 
a. Nam nữ trong chương trình cứu rỗi 92
b. Để trưởng thành trong bậc vợ chồng 94 
c. Tội lỗi đức trong sạch  97 
III. Tình nghĩa vợ chồng 100 
 a. Yêu là gì? 100 
 b. Yêu vừa thuộc tâm linh vừa thuộc thể xác 102 
IV. Những luận điểm cơ bản về hôn nhân  103 
a. 5 luận điểm về hôn nhân tự nhiên  103 
b. 3 luận điểm về hôn nhân Kitô giáo 113 
Bài V: HẬU QUẢ VỀ HÔN NHÂN  118
I. Dây loan 118 118 
a. Là gì?  118 
b. Hậu quả thế nào?  119
II. Mấy nguyên tắc giáo luật về dây loan  119 
a. Lấy nhau rồi khồn bao giờ được bỏ nhau 119 
b. Đặc ân thánh Phaolô - Hôn nhân giữa hai người đã chịu rửa tội 120 
III. Vấn đề ly dị 125 
a. Cơ sở lý luận ủng hộ  125
b. Hậu quả  128
c. Người Công giáo với luật lý dị trong nước và thực tế đời sống họ như thế nào? 130 
Bìa VI: MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA HÔN NHÂN 135 
I. Kết hôn vì yêu nhau hay để sinh con? 135 
Công đồng Vatican II giải quyết thế nào? 138
II. Phương hướng giải quyết vấn đề 141 
a. Xét theo phạm vi sinh học và sản khoa 141 
b. Xét theo thực tại của đời đôi bạn 142 
Bài VII: ĐIỀU HÒA SINH SẢN 148 
I. Chủ trương của nhà nước Việt Nam  148 
a. Văn kiện chỉ đạo 148 
b. Chủ trương cụ thể của nhà nước 149 
c. Những biện pháp ứng dụng 151 
II. Giáo hội nghĩ gì về sinh đẻ có kế hoạch? 152
a. Ít văn kiện quan trọng  152 
b. Một số nguyên tắc luôn lý về vấn đề  155
c. Ba biện pháp thực hiện  157 
Bài VIII: CHUẨN MỰC HÔN NHÂN 165
I. Cần có chuẩn mực hôn nhân 165
II. Đàn ông đàn bà khác nhau và khác nhau thế nào? 167
a. Về thể xác  168 
b. Cách xử dụng sinh lực 169 
c. Cảm giác và biểu lộ 170 
d. Cảm xúc thế nào 171 
e. Tình cảm ra sao 171 
g. Cách ứng trước sự việc và tha nhân 173 
h. Suy nghĩ và nhận thức thế nào? 174 
l. Cách lý luận 175 
k. Quán xuyến gia đình và công việc 176 
III. Chàng nàng yêu nhau 176 
a. Yêu là gì? 177 
 . Yêu phải thế nào? 179 
 . Để mãi mãi yêu nhàu 184 
d. ý nghĩa biểu tượng của tình yêu vợ chồng 185 
IV. Tại sao có con 186 
a. Cơ sở khoa học 186 
b. Nhận ký chín tháng của thai nhi trong bụng mẹ 189 
V. Pháp luật về hôn nhân 193 
a. Luật nước CHXHCHVN 193 
b. Giáo hội và nghi lễ thành hôn- các loại ngăn trở hôn nhân 200 
VI. Những tiêu chuần chọn bạn trăm năm  200 
a. TIêu chuẩn nhân bản 200 
b. Tiêu chuẩn siêu nhiên 201 
c. Theo thánh Phaolô 201 
d. Theo ca dao tục ngữ và Kinh thánh 202 
VII. Tuần trăng mật  205
VIII. Sứ mệnh gia đình Công giáo 207 
IX. Thánh gia, gương mẫu mọi gia đình Công giáo  208
X. Lịch đại quan cảu đôi bạn sắp cưới  210 
Bài IX: BẬC ĐỘC THÂN TẬN HIẾN VÀ BẬC VỢ CHỒNG 212
I. bậc nào cũng là ơn Chúa gọi  212 
II. Bậc kết hôn và bậc độc thân tận hiến 213 
III. Bậc đồng trinh 216 
Chú thích 219 
 Mục lục 236