Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta
Phụ đề: Để gia đình sống dồi dào
Tác giả: Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình
Ký hiệu tác giả: HOI
Dịch giả: Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010463
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014377
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014790
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 154
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu của Ủy ban mục vụ gia đình HĐGMVN 5
Lời mở đầu 7
1. Được dựng nên để chung hưởng niềm vui 21
2. Sứ mệnh yêu thương 35
3. Ý nghĩa tính dục con người 45
4. Hai nên một 55
5. Tạo dựng tương lai 67
6. Mọi tình yêu đều mang lại hoa trái 85
7. Ảnh sáng trong một thế giới tăm tối 99
8. Một mái ấm cho những trái tim mang thương tích 119
9. Bản chất và vai trò của Hội thánh: Là người mẹ, người thầy, gia đình 133
10. Chọn sự sống 142