Gia đình Á Châu hướng đến nền văn hóa sự sống
Phụ đề: Tài liệu đúc kết liên HĐGM Á Châu lần VIII, tại Daejon - Hàn Quốc…
Nguyên tác: The Asian Family towards a Culture of Intergral Life
Tác giả: Liên HĐGM Á Châu
Ký hiệu tác giả: LIEN
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007281
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 19
Số trang: 121
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014384
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 19
Số trang: 121
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014782
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 19
Số trang: 121
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập: Gia đình Á Châu và niềm hy vọng sự sống tràn đầy  
PHẦN I: NHỮNG THÁCH ĐỐ MỤC VỤ CHO GIA ĐÌNH Ở Á CHÂU  
1. Những truyền thống và những giá trị của gia đình 6
2. Sự khác nhau của những khuôn Mẫu gia đình 9
3. Sự nghèo đói của các gia đình Á Châu và toàn cầu hóa kinh tế 12
a. Sự nghèo đói của các gia đình nông thôn 13
b. Sự nghèo đói của các gia đình thành thị 14
c. Hiện tượng di dân tại Á Châu 15
4. Tình trạng không ruộng đất và mất những gia tài tổ tiên 19
5. Toàn cầu hóa văn hóa và ảnh hưởng trên gia đình 21
6. Chế độ gia trưởng tại gia đình và xã hội Á Châu 21
7. Phụ nữ và các trẻ gái 29
8. Giới trẻ trong gia đình 32
9. Lao động trẻ em 34
10. Sinh thái 35
11. Những chương trình về dân số 36
12. Gia đinh giữa những xung đột 42
13. Gia đinh giữa và nạn HIV / AIDS 42
14. Những phát triển mới của khoa sinh học và mối đe dọa sự sống 43
15. Gia đình và các cộng đồng Giáo hội / Nhân sinh cơ bản 46
16. Phần tóm lược 47
PHẦN II: SUY TƯ THẦN HỌC MỤC VỤ  
A. Lược đồ và tiến trình suy tư 50
B. Nền văn hóa của sự sống toàn diện 52
1. Tác vụ gia đinh: Huấn luyện và tăng trưởng 118
2. Tác vụ gia đình: Chăn sóc và phục vụ 119
3. Tác vụ gia đình: Thúc đẩy sự biến đổi xã hội 120
D. Ưu tiên do các nhóm địa phương đề xuất tại Hội Nghị lần VIII 122
1. Kế hoạch đặc biệt của các Nhóm địa phương 123
2. Vấn đề / Quan tâm do các nhóm địa phương đề xuất cho hội nghị 124
PHỤ LỤC: Kinh cầu cho gia đình (do ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn biên soạn)