Đồng hành với các gia đình
Phụ đề: Những giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về gia đình
Tác giả: ĐGH. Phanxicô
Ký hiệu tác giả: PHAN
Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010336
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010337
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của đức tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt 7
Nhập đề: Giáo hội luôn đồng hành với các gia đình 11
Giải thích ý nghĩa logo  
Giáo hội phục vụ các gia đình 19
Lời cầu nguyện với Thánh Gia Nadarét 24
Chương 1. Gia đình Nadarét 31
Chương 2. Người mẹ trong gia đình 33
Chương 3. Sự hiện diện của người cha trong gia đình  
(Phần 1) Sự hiện diện của người cha trong gia đình (Phần 2) 38
Chương 4. Con cái trong gia đình 49
Chương 5. Tình huynh đệ trong gia đình 56
Chương 6. Những người cao niên 60
Chương 7. ơn gọi và sứ vụ của những người cao niên  67
Chương 8. Trẻ em trong gia đình (Phần 1) 73
Chương 9. Trẻ em trong gia đình (Phán 2) 79
Chương 10. Người nam và người nữ (Phần 1) 84
Chương 11. Người nam và ngườỉ nữ (Phán 2) 90
Chương 12. Hôn nhân (Phần 1) 95
Chương 13. Hôn nhân (Phân 2) 101
Chương 14. Ba lời quan trọng trong gia đình 106
Chương 15. Giáo dục con cái 112
Chương 16. Đính hôn 119
Chương 17. Gia đình và sự nghèo khó 126
Chương 18. Gia đình và bệnh tật 132
Chương 19. Sự chết 137
Chương 20. Những vết thương trong gia đình (Phần 1) 143
Chương 21. Những gia đình bị tổn thương (Phản 2) 148
Chương 22. Các ngày lễ trong gia đình 153
Chương 23. Việc làm 159
Chương 24. Việc cầu nguyện trong gia đình 165
Chương 25. Vai trò truyền giáo của các gia đình 171
Chương 26. Tương quan giữa gia đình và cộng đoàn Kitô hữu 177
Chương 27. Tương quan giữa các gia đình và các dân tộc 182
Chương 28. Tinh thần gia đình 187
Chương 29. Hãy giữ lời hứa với trẻ em 192
Chương 30. Lòng trung thành với lời hứa yêu thương 196
Chương 31. Thực hành tha thứ theo tinh thần Kinh Lạy Cha 201
Chương 32. Chia sẻ niềm vui trong gia đình 206