Tòa án hôn phối và tháo gỡ hôn nhân Công giáo
Tác giả: Lm. Jos. Bùi Đức Tiến
Ký hiệu tác giả: BU-T
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003481
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014263
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mục lục 2
Giới thiệu 5
Đôi dòng lịch sử 8
Hôn nhân trong ý Chúa 13
Con người và Thiên Chúa 15
Con người và con người 16
Ba yêu tố quan trọng trong hôn nhân 18
1. Đơn hôn 18
2. Vĩnh hôn 19
3. Đón nhận và giáo dục con cái 21
Chương hai: Những nguyên nhân gây nên sự tan vỡ gia đình 23
1. Tình yêu và thực tế 24
2. Những khác biệt giữa hai vợ chồng 26
3. Ý thức về đời sống gia đình 27
4. Động lực kết hôn 28
5. Việc giao tiếp giữa vợ chồng trong gia đình 29
6. Tiền bạc 32
7. Những người chung quanh 33
8. Con cái 35
9. Vấn đề tôn giáo 35
10. Vấn đề tình dục 37
Làm thế nào để sống bình thường sau khi gia đình tan vỡ 41
Làm thế nào để vượt qua? 43
Việc tái hôn 47
Tòa án hôn phối 50
Tòa án thông thường cấp giáo phận 56
Những trường hợp hôn phối đã được tháo gỡ 60
1. Bị bắt cóc 60
2. Không thật lòng 62
3. Bị áp lực 64
4. Từ chối có con cái 65
5. Không có ý chung thủy 67
6. Ngoại tình 68
7. Cưỡng ép 70
8. Không hiểu ý nghĩa hôn nhân 71
9. Lừa dối 73
10. Lường gạt 75
11. Bất lực(nam) 78
12. Bất lực (nữ) 79
Những ngăn trở khiến một hôn phối vô hiệu 81
Ai đặt ra ngăn trở? 84
Đinh nghĩa ngăn trở 85
Nguồn gốc các loại ngăn trở 86
Áp dụng ngăn trở trên thực tế 87
Ngăn trở về thể thức cử hành 87
Ngăn trở về ưng thuận khi kết hôn 88
Ngăn trở về cá nhân người kết hôn 90
Những thắc mắc thông thường 93
Giải đáp những thắc mắc thông thường 94
Đặc ân Thánh Phao lô 122
Đặc ân Thánh Phê rô 125
Cách tính liên hệ họ hàng theo Giáo luật 127