Gia đình ơn gọi - sứ mạng trong Giáo hội và thế giới giữa hai Thượng Hội Đồng Giám mục
Tác giả: Vincenzo Paglia
Ký hiệu tác giả: PA-V
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008225
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008227
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013925
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
DẪN NHẬP 11
Phần thứ nhất: KHỎI SỰ LẠI TỪ GIA ĐÌNH  
I. Mác dù đươc coi là một nguồn tài nguyên gia đình vẫn thường bị “ đánh phá” 19
II. Gia đình trong trái tim của Đức Giáo Hoàng Phanxiô 31
III. Những minh chứng về gia đình hướng đến Thượng Hội Đồng 55
IV. Thượng Hội Đồng ngoại lệ 75
Phần thứ hai:  GIA ĐÌNH TRONH NHẬN XÉT CỦA MỘT QUAN SÁT VIÊN ĐẶC BIỆT  
V. Gia đình giữa toàn cầu hóa và chủ nghĩa cá nhân 97
VI. “Tin mừng” về gia đình 115
VII. Chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với gia đình trẻ 133
VIII. Hôn nhân còn mang ý nghĩa “mãi mãi” không? 151
IX. Giáo hội và những người ly dị tái hôn 157
X. Thiên Chúa “Đã tạo dựng con người có nam có nữ” 179
XI. Gia đình mở cửa cho sự sống 187
XII. Một gia ước mới giữa các thế hệ 199
XIII. Gia đình và sự nghèo đói 211
XIV. Kinh thánh và gia đình 223
XV. “Hỡi gia đình, hãy bảo vệ thụ tạo!” 231
Phần phụ lục  
Sứ điệp đúc kết của Thượng Hội Đồng Giám mục khóa ngoại  thường niên lần thứ III 241
Diễn văn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc Thượng Hội Đồng Giám mục khóa ngoại thường lần thứ III 249
Đề cương cho khóa hợp thường lệ của Thượng Hội Đồng Giám mục 257
Những câu hỏi để đào sâu bản tường trình của Thượng Hội Đồng Giám mục 295
Instrumentum Laboris Tài liệu làm của Thượng hội Đồng Giám mục Đai hội thường lệ lần thứ XIV 313