Bí quyết hạnh phúc gia đình
Phụ đề: Câu chuyện gia đình
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014490
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT: HÔN NHÂN LÀ TRƯỜNG DẠY THA THỨ VÀ PHỤC VỤ  
Hôn nhân là trường đào luyện con người sống kiên trì 9
Hôn nhân là trường đào luyện sự trưởng thành trong đức tin 15
Hôn nhân là trường dạy sự tha thứ 20
Ba kỷ luật nền tảng giúp hôn nhân được bền vững 26
Bài học thứ tha 31
Phục vụ là linh hồn của linh đạo hôn nhân 37
Tinh thần phục vụ đích thực 43
PHÂN HAI: QUAN HỆ TÍNH DỤC VÀ SỰ THÁNH HOÁ BẢN THÂN  
Quan hệ tính dục 51
Trong hôn nhân 51
Con đường thánh hoá bản thân 57
Vẻ đẹp đích thực của tính dục 62
Hãy trao ban 67
PHẦN BA: Ý THỨC VỀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA TRONG HÔN NHÂN  
Sự hiện diện của Chúa trong hôn nhân 75
Truyện vãn và trao đổi với nhau trong hôn nhân 80
Hôn nhân là trường dạy sự tìm kiếm Chúa 86
Hôn nhân cộng tác vào việc sáng tạo của Chúa 91
Hôn nhân phát triển ơn gọi và sứ mệnh Kitô 97
Ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân 103
Mục đích của hôn nhân Kitô giáo 109
Sự hiệp nhất nguyên thuỷ giữa người nam và người nữ 114
Mục đích sinh sản của hôn nhân 120
Hạnh phúc trong hôn nhân 126
Những cuộc hôn nhân nghèo nàn 131
Bí quyết của một tình yêu bền vững 137
Cách tổ chức đích thực của một tình yêu bền vững 142