101 câu hỏi và giải đáp về hôn nhân Công giáo
Tác giả: Paul Turner
Ký hiệu tác giả: TU-P
Dịch giả: Nguyễn Văn Huy
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010805
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010848
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 100
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 11
NHỮNG CÂU HỎI CĂN BẢN 13
Câu hỏi 1 : Tôi có thể tổ chức lễ cưới ngoài trời được không, hay một lễ cưới theo nghi thức Công giáo phải được tổ chức trong một nhà thờ Công giáo?  13
Câu hỏi 2: Tôi có thể cử hành lễ cưới tại một nhà nguyện hay tại gia đình được không? Tôi nghĩ Thánh lễ có thể được cử hành bất cứ nơi đâu?  14
Câu hỏi 3: Nếu Đức Giám mục không cho phép cử hành lễ cưới bên ngoài nhà thờ, nhưng linh mục vẫn cử hành nó, lễ cưới ấy có thành sự không?  15
Câu hỏi 4: Chúng tôi đang sống chung với nhau. Liệu chúng tôi còn có thể tổ chức lễ cưới trong Giáo hội Công giáo không?  16
Câu hỏi 5: Tôi đang mang thai. Vậy tôi có thể cử hành lễ cưới theo nghi thức Công giáo được không?  18
Câu hỏi 6: Vị hôn thê/phu của tôi đã có gia đình rồi. Chúng tôi vẫn có thể cử hành lễ cưới theo nghi thức Công giáo được chứ?  19
Câu hỏi 7: Xin chờ một chút. Cho dù người hôn phu/thê đã li dị của tôi không phải là một người Công giáo, đã kết hôn với một người nào đó cũng không phải là một người Công giáo, và đã tổ chức hôn lễ hoàn tòan bên ngoài Giáo hội Công giáo - người này vẫn cần một giấy tiêu hôn trong Giáo hội Công giáo sao?  20
Câu hỏi 8: Sau đó người tiêu hôn sẽ làm gì? 20
Câu hỏi 9: Tôi là một người Công giáo đã ly dị, bây giờ đã đính hôn. Hôn nhân trước của tôi cử hành trong nhà thơ. Vậy tôi có cần giấy tiêu hôn để tổ chức hôn lễ mới trong Giáo hội Công giáo không? 21
Câu hỏi 10: Chúng tôi không muốn hủy hôn, bởi vì nó có nhiều thứ phải làm hoặc tốn kém quá nhiều tiền, hoặc là chúng tôi không đồng ý với những gì mà việc tiêu hôn có nghĩa là. Vậy có thể được không nếu chúng tôi chỉ kết hôn bằng việc chúc lành trong một nhà thờ Công giáo với một nghi thức ngoài Thánh lễ 22
Câu hỏi 11: Liệu Giáo hội Công giáo có thể cho chúng tôi kết hôn nhanh chóng mà không cần nghi thức nào không? Tôi chỉ muốn có được mối quan hệ hợp pháp trước khi tôi đi phục vụ 23
Câu hỏi 12: Tôi là một người Công giáo. Vậy, người hôn thê/phu của tôi có cần phải trở thành một người Công giáo để được tổ chức lễ cưới trong nhà thờ? 24
Câu hỏi 13: Người bạn của tôi vẫn chưa được rửa tội. Chúng tôi vẫn có thể kết hôn chứ? 24
Câu hỏi 14: Chúng tôi không phải là người Công giáo, nhưng người mà tôi sắp kết hôn với lại đang sắp trở thành người Công giáo. Liệu chúng tôi có thể tổ chức đám cưới trong nhà thờ Công giáo không?  26
Câu hỏi 16: Người hôn thê/phu của tôi vẫn dưới 18 tuổi. Cha mẹ người ấy có buộc phải đồng thuận cho cuộc hôn nhân này không?  27
 Câu hỏi 17: Người phối ngẫu đồng tính của tôi và tôi muốn sự kết hiệp của chúng tôi kéo dài mãi mãi. Chúng tôi có thể xin cử hành nghi thức trong Giáo hội Công giáo không?  27
Câu hỏi 18: Chúng tôi có phải đồng ý để nuôi dạy con cái theo đức tin Công giáo trước khi chúng tôi kết hôn không? Cho dù tôi là người Công giáo, tôi vẫn muốn con cái của mình được nuôi dạy theo đức tin của người phối ngẫu của tôi.  28
Câu hỏi 19: Người phối ngẫu của tôi và tôi không muốn có con. Điều đó có là vấn đề không? 30
Câu hỏi 20: Chúng tôi đã quá già để có con. Chúng tôi vẫn có thể kết hôn theo nghi thức Công giáo được chứ?  30
Câu hỏi 21 : Tôi không thích nhà thờ giáo xứ của tôi. Tôi có thể tổ chức lễ cưới ở một nơi khác được không?  31
Câu hỏi 22: Tôi không thích cha sở của giáo xứ của tôi. Liệu một người khác có thể cử hành hôn lễ cho tôi được không? 32
Câu hỏi 23: Ngài nói rằng vị phó tế cũng có thể chứng hôn đúng không? 33
Câu hỏi 24: Tôi là một người Công giáo, nhưng tôi không thuộc về một giáo xứ Công giáo. Làm cách nào tôi có thể tổ chức lẽ cưới trong Giáo hội Công giáo?   33
Câu hỏi 25: Vị hôn phu/thê của tôi không phải là một người Công giáo. Chúng tôi có thể cử hành lễ cưới tại nhà thờ Giáo hội của người ấy không? 34
Câu hỏi 26: Tôi là một người Công giáo, nhưng tôi không đi lễ. Tôi vẫn có thể cử hành lễ cưới theo nghi lễ Công giáo được chứ?  35
Câu hỏi 27: Tôi là một người Công giáo, nhưng tôi vẫn chưa được thêm sức. Tôi vẫn có thể kết hôn chứ? 36
Câu hỏi 28: Tôi là một người Công giáo nhưng tôi vẫn chưa rước lễ lần đầu.Tôi vẫn có thể kết hôn chứ? 37
Câu hỏi 29: Người phối ngẫu của tôi và tôi đã không làm thủ tục hôn phối trong Giáo hội Công giáo, nhưng bây giờ chúng tôi nhận ra là chúng tôi nên làm. Chúng tôi phải làm gì?   37
Câu hỏi 30: Hai lễ cưới có thể cử hành cùng lúc được không? Trong gia đình tôi có hai người đã đính hôn 39
Câu hỏi 31: Chúng tôi đang dự định tẩu hôn. Làm thế nào mà tôi có thế có được sự chúc lành của Giáo hội Công giáo cho đám cưới của chúng tôi vào tháng tới?  39
VIỆC CHUẨN BỊ NGHI THỨC 41
Câu hỏi 32: Có cần phải có một thời gian chờ đợi cho việc kết hôn không? Tôi nghe nói rằng chúng ta phải chờ đợi tới sáu tháng 41
Câu hỏi 33: Tại sao chúng tôi phải đến các lớp học trước khi chúng tôi có thể kết hôn chứ, các lớp này nói về điều gì chúng sẽ kéo dài trong bao lâu 41
Câu hỏi 34: Các lớp học này có bao gồm những hướng dẫn về tôn giáo cho một bên không phải là Công giáo không?  43
Câu hỏi 35: Nếu người phối ngẫu của tôi từ chối tham gia các lớp học, hoặc bỏ qua một số buổi học, chúng tôi vẫn được kết hôn trong Giáo hội chứ? 43
Câu hỏi 36: Hôn phu/thê của tôi và tôi sống ở hai thành phố khác nhau. Làm sao chúng tôi có thể tham dự các lớp học cùng nhau được?  44
Câu hỏi 37: Tại sao người Công giáo lại tổ chức lễ cưới trong Thánh lễ? 44
Câu hỏi 38: Chúng tôi chỉ muốn có một nghi thức đơn giản. Có lẽ chỉ là những lời thề hứa. Hoặc là nghi thức hôn phối và việc rước lễ. Điều đó có thể được đối với Giáo hội Công giáo không, hay chúng tôi phải tham dự Thánh lễ? 45
Câu hỏi 39: Nếu một người Công giáo cưới một người thuộc một tín ngưỡng khác, phải chăng họ bị cấm cử hành nghi thức hôn phối trong Thánh lễ?  46
Câu hỏi 40: Hôn nhân phải chăng vẫn là một bí tích cho dù không có Thánh lễ?  47
Câu hỏi 41: Thánh lễ hôn phối tổ chức vào ngày thứ bảy thì có được tính là Thánh lễ Chúa nhật không? 47
Câu hỏi 42: Tôi có thể tổ chức lễ cưới vào những ngày khác trong tuần được không?  48
Câu hỏi 43: Chúng tôi có thể cử hành lễ cưới trong Mùa Chay được không?  49
Câu hỏi 44: Chúng tôi có thể cử hành hai nghi thức được không, một theo Công giáo, và một không theo Công giáo? Tôi đã nghe biết rằng người ta làm điều này ở những nước khác, nhưng ở Mỹ, một người công giáo đã tổ chức hôn lễ theo nghi thức dân sự thì sẽ không tổ chức lễ cưới trong nhà thờ nữa  49
Câu hỏi 45: Chúng tôi dự định tổ chức lễ cưới bên ngoài nước Mỹ. Xin cho hỏi nghi thức hôn phối ở các nước khác có khác ở Mỹ không?  50
Câu hỏi 46: Tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới của mình, nhưng tôi không có chút khái niệm nào về nó. Nội dung chính của một đám cưới Công giáo là gì? 50
Câu hỏi 47: Đâu là những bài đọc Kinh Thánh được chỉ định cho lễ cưới 51
Câu hỏi 48: Chúng tôi có thể thêm một số bài đọc không thuộc Kinh Thánh vào trong lúc cử hành nghi thức được không? 53
Câu hỏi 49: Những gì nên được đưa vào trong chương trình? 54
Câu hỏi 50: Có giới hạn nào cho việc trang trí không? 56
Câu hỏi 51: Cách thức chúng tôi ăn mặc có quan trọng không? 56
Câu hỏi 52: Loại nhạc nào phù hợp cho lễ cưới? 57
Câu hỏi 53: Đâu là những quy định cho việc chụp hình? 59
Câu hỏi 54: Hôn phu/thê của tôi không phải là một người Công giáo. Liệu một thừa tác viên của Giáo hội đó và cha sở của tôi có thể đồng cử hành nghi thức hôn phối không? 59
Câu hỏi 55: Tôi có rất nhiều người thân trong gia đình và bạn bè, và tôi muốn họ tham gia vào buổi cử hành phụng vụ cho lễ cưới. Họ có thể đóng vai trò gì trong đó? 61
Câu hỏi 56: Con trẻ đã gắn với mối quan hệ của chúng tôi. Liệu chúng có thể có một vai trò gì trong lễ cưới không? 64
Câu hỏi 57: Chúng tôi đóng vai trò gì trong buổi lễ? Chúng tôi có thể là thừa tác viên cho rước lễ trong lễ cưới của mình không? 64
Câu hỏi 58: Có phải hai người làm chứng buộc phải là người công giáo? 65
Câu hỏi 59: Theo truyền thống, hai người làm chứng thường là một người nam và một người nữ, nhưng chúng tôi muốn có hai nhân chứng là những người cùng giới tính. Điều này có được phép không? 65
Câu hỏi 60: Phải chăng người đọc các bài đọc Kinh Thánh phải là người Công giáo? 65
Câu hỏi 61: Điều gì sẽ diễn ra tại buổi tập nghi thức hôn phối? 66
Câu hỏi 62: Các thủ tục giấy tờ nào cần phải được hoàn thành trước lễ cưới? 67
Câu hỏi 63: Rao hôn phối là gì? 68
Câu hỏi 64: Tôi có nên đi xưng tội trước khi cử hành lễ cưới không? 69
NGHI THỨC 71
Câu hỏi 65: Đám cưới nên diễn ra như thế nào? 71
Câu hỏi 66: Có phải linh mục sẽ hỏi: "Ai sẽ trao người nữ cho người đàn ông này?" 74
Câu hỏi 67: Có phải linh mục sẽ cho phép những người phản đối hôn lễ "nêu ra ý kiến cho họ lúc ấy hoặc phải giữ kín mãi?" 75
Câu hỏi 68: Liệu bản nhạc: Này đây tân nương đang tới "Here Comes the Bride" có thể được chơi khi chúng tôi bước xuống chỗ ngồi? 75
Câu hỏi 69: Ba tôi đã chết, mẹ tôi thì đã tái hôn. Ai sẽ là người đi cùng tôi xuống chỗ ngồi? 76
Câu hỏi 70: Ba tôi và dượng của tôi có thể cùng đi với tôi xuống lối đi không?  77
Câu hỏi 71: Mọi người có nên đứng khi cô dâu bắt đầu đi xuống chỗ ngồi?  77
Câu hỏi 72: Chúng tôi có thể thắp sáng một cây nến để tưởng nhớ người cha (mẹ) đã qua đời của chúng tôi? 78
Câu hỏi 73: Chúng tôi có phải quỳ không? Hôn phu/thê của tôi không phải là một người Công giáo và cảm thấy không thoải mái với việc này  78
Câu hỏi 74: Người hôn phu/thê của tôi là người bất khả ngộ và không muốn nói bất cứ điều gì không thành thật trong thánh lễ. Liệu đó có phải là một vấn đề? 79
Câu hỏi 75: Chúng tôi có thể sử dụng sách Kinh Thánh bản dịch King James cho các bài đọc trong lễ cưới được không? 80
Câu hỏi 76: Mọi người sẽ nhìn và nghe thấy chúng tôi khi chúng tôi trao cho nhau lời ưng thuận?  80
Câu hỏi 77: Chúng tôi cố thể viết lời thề hứa của riêng mình không?  81
Câu hỏi 78: Những lời thề hứa có bao gồm “tình yêu, sự tôn trọng, và vâng lời”? 82
 Câu hỏi 79: Chúng tôi có nên ghi nhớ những lời trao đổi sự ưng thuận của chúng tôi không?  83
Câu hỏi 80: Liệu chúng tôi có thể lồng ghép một số truyền thống Tây Ban Nha của chúng tôi trong lễ cưới không? 84
 Câu hỏi 81 : Liệu truyền thống của người châu Phi, nhảy qua chiếc chổi có được phép trong đám cưới Công giáo không? 84
Câu hỏi 82: Chúng tôi có buộc phải có nhẫn không?  86
Câu hỏi 83: Khi nào thì chúng tôi hôn nhau? 86
Câu hỏi 84: Chúng tôi có thể sử dụng một cây nến hiệp nhất không?  87
 Câu hỏi 85: Phép lành hôn phối là gì? 88
Câu hỏi 86: Tại sao cô dâu nên dâng hoa trước tượng Đức Maria?  89
Câu hỏi 87: Liệu chúng tôi có được rước lễ dưới hai hình trong lễ cưới không?  90
Câu hỏi 88: Bánh Thánh Thể có thể được chia sẻ cho những người ngoài Công giáo đến tham dự lễ cưới Công giáo không?  90
Câu hỏi 89: Chuyện gì xảy ra nếu một người ngoài Công giáo cố tình lên rước Mình Thánh? 92
Câu hỏi 90: Nếu chúng tôi cử hành lễ cưới ở một Giáo hội khác, mọi người có thể lên rước lễ nhưng Giáo hội Công giáo lại không công nhận hôn nhân ấy đúng không?  92
Câu hỏi 91: Có thể nào một thừa tác viên Tin Lãnh đến dự một đám cưới Công giáo và rồi trao Mình Thánh cho những người không Công giáo chăng?  93
Câu hỏi 92: Một linh mục lại không thể mời tất cả mọi người lên rước lễ được sao? Tôi biết việc này đã được làm trước đây 94
Câu hỏi 93: Mọi người có thể ném gạo sau nghi thức Không? 94
Câu hỏi 94: Chúng tôi nên trả cho linh mục chủ tế và giáo xứ bao nhiêu tiền cho lễ cưới của mình? 95
Câu hỏi 95: Cô dâu có buộc phải đổi tên sau lễ cưới? 96
Câu hỏi 96: Có phải tôi sẽ bị vạ tuyệt thông nếu tôi kết hôn mà không tuân thủ các quy định của Giáo hội Công giáo?  96
Câu hỏi 97: Nếu tôi đã tổ chức hôn lễ bên ngoài Giáo hội Công giáo, tôi có thể được rước lễ nữa không?  97
Câu hỏi 98: Tôi rất yêu hôn phu/thê của tôi và chúng tôi chỉ muốn cử hành nghi thức hôn phối thôi. Tôi cảm thấy dường như Giáo hội không quan tâm đến ước nguyện của chúng tôi. Nếu tôi kết hôn ở một nơi nào khác, Giáo hội có coi đó như là một tội không?  97
Câu hỏi 99: Nếu tôi kết hôn ngoài Giáo hội Công giáo, con cái tôi vẫn có thể được rửa tội trong Giáo hội Công giáo và chúng vẫn có thể theo học ở các trường Công giáo chứ?  98
Câu hỏi 100: Nếu tôi kết hôn ngoài giáo hội, mất bao lâu để tôi được Giáo hội công nhận hôn nhân của tôi? 98
Câu hỏi 101: Vậy thì xin cho chúng tôi biết, tại sao chúng tôi nên kết hôn theo nghi thức Giáo hội Công giáo?  99