Đời sống gia đình - Đời sống nghề nghiệp, một thách thức thiêng liêng
Nguyên tác: Vie Prive'e, Vie Profesionnelle, comment les concilier
Tác giả: Anselm Grün
Ký hiệu tác giả: GR-A
Dịch giả: Félix Trần
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003045
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004940
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007896
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Sống dưới áp lực 13
Lo sợ 19
Lo âu 29
Hụt hẫng 33
Thiếu thì giờ 36
Sự chi phối của người khác 42
Quên mình 49
Nợ và mặc cảm tội lỗi 52
Các món nợ vật chất 52
Mặc cảm tội lỗi cá nhân 54
Tha thứ 58
Kiệt sức và cạn kiệt nội tâm 61
Nhận trách nhiệm và phúc trình công việc 71
Lấy quyết định 78
Thất bại và thành công 85
Vấn đề lương tâm 93
Cộng đoàn, tình đồng nghiệp và tính trung thực 98
Gải quyết các mâu thuẫn 102
Mâu thuẫn giữa đồng nghiệp 102
Các mâu thuẫn cá nhân 104
Các kháng cự 106
Chiến đấu với cạnh tranh 109
Sách nhiễu 114
Thái độ khi đứng trước bệnh tật của cộng sự viên 118
Thái độ đứng trước việc cho nghỉ việc 121
Học tin tưởng 127
Chú tâm 132
Quân bình giữa đời sống nghề nghiệp và đời sống riêng tư 137
Tìm đúng chữ, nói đúng lời 143
Tái khám phá các giá trị 147
Hoạt động trong lãnh vực kinh tế một thách thức thiêng liêng 151