Tài liệu học tập về Hôn nhân gia đình
Phụ đề: Gia đình Kitô hữu: Tin mừng cho ngàn năm thứ ba
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007050
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thư ĐTC gửi các gia đình 7
Mười điều bảo vệ hạnh phúc gia đình 106
Sống đạo trong gia đình 124
Tu đức trong hôn nhân gia đình 138
Mục đích và đặc tính của Bí tích Hôn nhân 153
Những phối hợp thực tại 166