Cảm thông để vơi đau khổ
Phụ đề: Tâm lý thực nghiệm
Tác giả: Lm. Phêrô Chu Quang Minh, SJ
Ký hiệu tác giả: CH-M
DDC: 259.1 - Mục vụ gia đình
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008036
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008054
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chương 24: Tự do và giới hạn 501
Chương 25: Tự do hay hỗn loạn 521
Chương 26: Tự do là kính trọng và dấn thân 541
Chương 27: Tự do là tự chủ và cộng tác 569
Chương 28: Vì phá hủy lắng nghe, nên chị Kim mất của 601
Chương 29: Vì lắng nghe tiêu cực, nên Thầy tu xuýt bỏ dòng 621
Chương 30: Nhờ lắng nghe tích cực, nên anh Vọng giữ được vợ 639
Chương 31: Cần lắng nghe vì yêu nhau nhưng không hiểu nhau 659
Chương 32: Nghệ thuật cảm ơn 679