Repères éthiques pour un monde nouveau
Tác giả: Xavier Thévenot
Ký hiệu tác giả: TH-X
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016445
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 165
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích