An introduction to moral theology
Tác giả: William E. May
Ký hiệu tác giả: MA-W
DDC: 241 - Thần học Luân lý
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003729
Nhà xuất bản: Internal circulation
Khổ sách: 24
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích