Thần học luân lý chuyên biệt
Nguyên tác: Christian Ethics
Tác giả: Karl H.Peschke, SVD
Ký hiệu tác giả: PE-K
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009638
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009640
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 406
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 4: TÍNH DỤC VÀ HÔN NHÂN 13
A. Bản chất và ý nghĩa của tính dục con người 15
1. Quan điểm Kinh thánh về tính dục 16
2. Cơ cấu tính dục của con người nói chung 20
3. Bản chất và mục tiêu của tình yêu tính dục 23
4. Việc thực hành tính dục phải lệ thuộc vào xã hội 28
5. Thái độ kính trọng của Kitô giáo đối với phẩm giá người phụ nữ 30
B. Làm chủ tính dục và những thất bại trong việc này 35
I. Các nhân đức đoan trang và khiết tịnh 36
1. Đoan trang và những hành vi lỗi đức đoan trang 36
2. Đức khiết tịnh 46
II. Những sự tưởng tượng có liên quan đến tính dục và những tư tưởng không trong sạch 51
III. Vấn đề thủ dâm nhìn trong các viễn tượng luân lý 58
1. Xảy ra thế nào, do đâu và gây ra điều gì? 59
2. Đánh giá về mặt luân lý 62
IV. Giao tiếp giữa các phái tính 68
1. Trưởng thành thật sự trong tình yêu nhân loại 68
2. Âu yếm và vuốt ve 74
3. Vấn đề giao hợp trước hôn nhân 79
4. Những tội khác thuộc quan hệ tính dục trước hôn nhân 83
V. Những sự lệch lạc về tính dục và vấn đề loan dâm đồng giới 100
1. Loạn dâm đồng giới 100
2. Những hình thức lệch lạc tính dục khác 111
C. Trách nhiệm luân lý trong đời sống vợ chồng 112
I. Thời kỳ đính hôn 112
1. Ý nghĩa của thời kỳ đính hôn 112
2. Quyền lợi, nghĩa vụ và đức khiết tịnh của những người đính hôn 113
II. Bản chất của hôn nhân 116
1. Các mục tiêu của hôn nhân 116
2. Tính duy nhất của hôn nhân (hôn nhân độc thê) 121
3. Tính bất khả phân ly của hôn nhân 124
4. Hôn nhân, một hành vi có tính cộng đồng 141
5. Hôn nhân, một bí tích 142
III. Làm cha mẹ một cách có trách nhiệm và vấn đề điều hòa sinh sản 148
1. Sự hợp lý và giới hạn của việc kiểm soát sinh đẻ 149
2. Kế hoạch hóa gia đình một cách tự nhiên 154
3. Các phương pháp kiểm soát sinh đẻ bất hợp pháp, dựa theo "Humanae Vitae" 156
4. Âm vang của thông điệp "Humanae Vitae" và những cách giải thích thông điệp ấy 162
5. Thụ tinh nhân tạo 167
IV. Tình yêu vợ chồng và những sự thân mật vợ chồng 170
1. Quyền đối với hành vi vợ chồng 170
2. Những lý do cho phép miễn trả món nợ hôn nhân 172
3. Chăm lo cho tình thân ái 174
CHƯƠNG 5: LAO ĐỘNG VÀ SỞ HỮU 177
A. Lao động nhìn trong trật tự luân lý 179
I. Sự đánh giá của Kitô giáo về lao động 180
1. Lao động trong Kinh thánh 180
2. Thần học về lao động 185
II. Các nghĩa vụ luân lý trong lao động và nghề nghiệp 191
1. Nghĩa vụ lao động 191
2. Nghĩa vụ chuẩn bị nghề nghiệp cho mình một các có lương tâm 192
3. Các nghĩa vụ khi hành nghề 193
III. Quyền lao động và quyền được đền bù công bằng 194
1. Quyên lao động 194
2. Quyền đợc hưởng lương công bằng 196
3. Quyền được bảo về và được an ninh về mặt xã hội 202
4. Quyền tổ chức và đình công 207
V. Đẩy mạnh sự cộng tác của công nhân 216
B. Trật tự luân lý của việc sở hữu 220
I. Ý nghĩa nền tảng của tư hữu 221
1. Kinh thánh nói gì về giá trị của cải vật chất? 222
2. Nền tảng luân lý của quyền tư hữu 228
3. Mục tiêu phổ quát của các thu tạo 232
II. Làm sao có được quyền sở hữu? 235
1. Lao động và đóng góp 235
2. Chiếm dụng 238
3. Hợp đồng 241
a. Hợp đồng nói chung 241
b. Hợp đồng mua bán 250
c. Di chúc hay chúc thư 253
4. Thời hiệu 258
III. Các nghĩa vụ luân lý liên quan đến vật sở hữu 262
1. Sở hữu như một người quản lý 263
2. Những bổn phận xã hội có liên quan đến của cải 265
3. Sử dụng tài sản một cách vô trách nhiệm: hà tiện và phung phí 268
IV. Xâm phạm các quyền sở hữu 270
1. Làm thiệt hại một cách bất công 272
2. Lường gạt 274
3. Cho vay nặng lãi và đầu cơ trục lợi 275
4. Trộm cắp 278
5. Những lý do cho phép lấy của người khác 283
V. Bồi thường vì đã xâm phạm quyền sở hữu 287
1. Bồi thường vì đã chiếm hữu bất chính 287
2. Bồi thường cho những lần trốn thuế 294
3. Bồi thường về những sự thiệt hại bất công 296
4. Bồi thường vì đã cộng tác cách đáng trách để gây ra thiệt hại 299
5. Người nhận bồi thường, cách thế bồi thường và khi nào được miễn bồi thường 303
VI. Việc quốc hữu hóa và cải cách ruộng đất 307
CHƯƠNG 6: SỰ THẬT, LÒNG TRUNG THÀNH VÀ DANH DỰ 313
A. Chân thật 314
I. Sự chân thật trong Kinh thánh 314
1. Cựu ước 314
2. Tân ước 316
II. Nhân đức chân thật và các nghĩa vụ của nhân đức ấy 318
1. Chân thật trong tư tưởng 319
2. Chân thật trong cách sống 321
3. Chân thật trong lời nói 324
III. Nói dối và che giấu sự thật một cách hợp pháp 326
1. Nói dối, theo quan điểm Kinh thánh 327
2. Tóm tắt lịch sử của vấn đề 330
3. Những lý do làm cho việc nói dối trở nên đáng tội 333
4. Ẩn ngôn hay giữ ý trong lòng 336
5. Che giấu sự thật bằng cách nói sai 338
IV. Thề 343
B. Trung thành 347
I. Bản chất và nền tảng của sự trung thành 347
II. Lời hứa 348
C. Bí mật 351
1. Bản chất và nền tảng của sự bí mật 351
2. Tiết lộ các bí mật 353
3. Thăm dò các bí mật 355
D. Danh dự, một giá trị luân lý 357
I. Bản chất và nền tảng của danh dự 357
II. Những nghĩa vụ chính yếu đối với danh dự 359
1. Tôn trọng danh dự của bản thân 359
2. Tôn trọng danh dự của người khác 362
III. Những hành vi xâm phạm tới danh dự của người khác 364
1. Hỗn láo  366
2. Dèm pha và vu khống 366
Chú thích 377