Thần học luân lý một cái nhìn mới
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, STD
Ký hiệu tác giả: TR-H
DDC: 241 - Thần học luân lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008848
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008849
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011028
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 302
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời ngỏ 7
Dẫn nhập tổng quát : MỘT VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ THẦN HỌC LUÂN LÝ 11
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ THẦN HỌC LUÂN LÝ 19
I. Phương pháp 26
II. Tự do và hành vi nhân linh 28
III. Ý chí tự do và tất định 29
CHƯƠNG 2: BẢN CHẤT THẦN HỌC LUÂN LÝ 33
CHƯƠNG 3: NHÂN VỊ VÀ HÀNH VI NHÂN LINH 47
I. Yếu tố quyết định luân lý 52
CHƯƠNG 4: LỊCH SỬ THẦN HỌC LUÂN LÝ 63
I. Phong trào nơi người Celtic 75
II. Thủ bản ra việc đền tội của Théodore 76
III. Thánh Tôma Aquinô và lề luật mới 77
CHƯƠNG 5: NHỮNG NỖ LỰC CANH TÂN TRONG THẦN HỌC LUÂN LÝ CÔNG GIÁO 85
I. Quá trình phát triển và canh tân môn thần học luân lý 87
II. Phong trào đạo đức học độc lập và đạo đức học dựa cậy vào niềm tin 98
III. Viễn ảnh về Thần học luân lý Công giáo  100
CHƯƠNG 6: LUẬT TỰ NHIÊN 117
I. Luật tự nhiên và trật tự thiên nhiên 123
II. Luật tự nhiên và trật tự lý trí 124
III. Nội dung luật tự nhiên 128
IV. Những vấn đề liên quan đến thuyết luật tự nhiên 130
CHƯƠNG 7: KINH THÁNH VÀ ĐẠO ĐỨC HỌC 139
I. Khoa chú giải Kinh Thánh và thế giới luân lý các kitô hữu đầu tiên 141
II. Nhờ phương pháp luận để xác định các cấp độ  khác nhau về suy tư luân lý trong Kinh Thánh 158
III. Nhờ phương pháp chú thích để xác định ý nghĩa bản văn Kinh Thánh cho ngày nay 165
CHƯƠNG 8: LƯƠNG TÂM 171
I. Khái niệm về lương tâm 175
II. Nguồn gốc và bản chất của lương tâm 181
III. Phân loại lương tâm 206
IV. Đào tạo lương tâm 209
V. Kết luận 212
CHƯƠNG 9: TỘI 215
I. Khái niệm về tội 217
II. Điều gì làm nên tội 226
III. Ân sủng và tội lỗi như là những thực tại tương quan với nhau 232
IV. Sống trong ân sủng, sống trong tội 236
V. Điều tốt và xấu luân lý đối nghịch với đúng và sai 242
VI. Thực tại của tội 247
V. Kết luận 252
CHƯƠNG 10: HUẤN QUYỀN CỦA GIÁO HỘI TRONG LÃNH VỰC LUÂN LÝ 255
I. Quyền giáo huấn chính thức trong Giáo hội Công giáo 259
II. Huấn quyền đặc biệt và huấn quyền thông thường  261
III. Giáo huấn bất khả ngộ và khả ngộ  265
IV. Huấn quyền của Giáo hội về mặt luân lý 273
V. Tinhn thần vâng phục và bất đồng ý kiến về những lãnh vực tôn giáo 279
Tài liệu tham khảo 291
Mục lục 297